Het lichaam van Zuster Mariana krijgt een nieuwe rustplaats

Het lichaam van Zuster Mariana krijgt een nieuwe rustplaats

THEMA'S:

De Louis de Montfort Academy en ik hadden het enorme voorrecht de nonnen van het klooster van de Onbevlekte Ontvangenis van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen in Quito, Ecuador, te assisteren. We hielpen het lichaam van Moeder Mariana de Jesus Torres over te brengen in een prachtige nieuwe sarcofaag. Dit prachtige kunstwerk is gemaakt door de organisatie Devotees of Our Lady of Good Success.

Zijden damast

s Ochtends hebben we de kamer ingericht, enkele meubels verwijderd en haar lichaam op een kussen van zijden damast gelegd dat vroeger dienst deed als mantel voor Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen. In de voering van het kussen werden verschillende documenten gelegd met de namen van de toegewijden die financieel hadden bijgedragen aan de vervaardiging van de sarcofaag. Na een korte oefening trokken we ons terug tot later die middag.

Tedere toewijding

Kort na vijf uur begon de plaatsing, met Moeder Mariana nu in een nieuw habijt en haar zusters Conceptionisten allen aanwezig. Kolonel Carlos Hoffmeister Poli, een vooraanstaand lid van de Devoten en ceremoniemeester, leidde een gebed om te beginnen. Op bijna militaire wijze, maar toch met tedere toewijding, legden we Moeder Mariana plechtig in de sarcofaag. De abdis van het klooster, Moeder Ines, leidde samen met de andere nonnen enkele dankliederen, gevolgd door foto's en de ondertekening van documenten om van de gebeurtenis te getuigen. Het was een eenvoudige ceremonie voor een uitzonderlijke ziel.

2016 Transfer Incorrupt Body of Sister Mariana de Jesus Torres 2

Mystieke ervaring

Het is moeilijk om de geschiedenis te vinden van een ziel die zo bevoorrecht is als die van Moeder Mariana. In de zestiende eeuw kreeg zij op de prille leeftijd van zeven jaar toestemming van haar pastoor om haar Eerste Heilige Communie te ontvangen, in die tijd waarin men normaal minstens twaalf jaar oud moest zijn. En bij die gelegenheid ontving zij een mystieke ervaring die haar niet vreemd was. Ontroerd door haar liefde voor Onze Lieve Heer in sacramentele aanwezigheid, wenste zij zich als religieuze meer met Hem te verenigen.

Hartverscheurende scheiding

Op elfjarige leeftijd vernam zij dat haar tante, Moeder Maria Taboada, abdis van de orde der Conceptionisten (een orde onder beschermheerschap van de grote katholieke Koning Filips II van Spanje), op weg was naar het verre land van Nieuw Spanje. Daar zou een klooster worden gesticht op grond die de koning voor dit doel had geschonken. Samen met tien andere Conceptionistische nonnen zou Moeder Maria per schip daarheen reizen, en de jonge Mariana moest met haar mee. Zij smeekte haar ouders dringend, en zij stemden toe om haar onder de hoede van Moeder Maria te stellen, die haar nichtje gewillig liet gaan, omdat zij begreep dat het Gods wil was. Na een hartverscheurende scheiding met haar familie, vertrokken ze voor de gevaarlijke reis. Mariana zou haar ouders nooit meer terugzien op deze aarde.

2016 Transfer Incorrupt Body of Sister Mariana de Jesus Torres 1

Lichaam ongeschonden

Na vele ontberingen en lijden werd het Koninklijk Klooster van de Onbevlekte Ontvangenis in Quito gesticht, en Moeder Mariana bracht ongeveer zestig jaar van haar leven door in het klooster met haar heilige aanwezigheid en leiding. Haar leven van buitengewone heiligheid en soberheid voedde velen, maar veroorzaakte jaloezie bij anderen. Zeker, haar heiligheid was zo groot dat zij bereid was vijf hele jaren de pijnen van de hel te lijden voor een van die afgunstige nonnen die haar zo vervolgden. Om haar onvergelijkbare leven te waarderen, moet men haar biografie Een Spaanse Mystica in Quito lezen. Als een getuigenis van haar grote heiligheid en die van haar mede-stichteressen, heeft God zich verwaardigd hun lichamen ongeschonden te laten. Tot op de dag van vandaag gaat de geschiedenis van Moeder Mariana door.

Bovennatuurlijke aura

Het ophalen van de dierbare herinneringen in deze paar regels doet bij mij op de een of andere manier de bovennatuurlijke aura herleven die het klooster omgeeft. De mystieke Moeder Mariana is een heilige voorspreekster, niet alleen voor haar geestelijke dochters, maar voor ons allen in de 21e eeuw, omringd door materialisme, atheïsme, satanisme en immoraliteit. Door haar leven, haar profetieën en haar grote Meesteres, Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen, te beschouwen, verdwijnt de onderdrukking van de wereld en wordt het vertrouwen in de overwinning van het Onbevlekt Hart van Maria versterkt.

Onzelievevrouwvanwelslagen

Onze Lieve Vrouw van Welslagen met het Kind Jezus.

Laatst bijgewerkt: 21 maart 2022 06:52

Doneer