Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

THEMA'S:

De tenhemelopneming van Maria was een prachtige gunst die God aan zijn moeder verleende.

Met lichaam en ziel

Het begon toen Onze Lieve Vrouw op zeer zachte wijze wijze stierf. Haar heengaan wordt gewoonlijk de ontslaping van Onze Lieve Vrouw genoemd, omdat de genade waarmee ze uit dit leven trad en het korte tijdsverloop voor haar verrijzenis, haar dood meer op een droom deden lijken. Na de dood herrees Onze Lieve Vrouw, in navolging van Onze Lieve Heer Jezus Christus.

Ware verheerlijking van Maria

Daarna nam God haar met lichaam en ziel op in de hemel, in aanwezigheid van de apostelen en vele gelovigen. De tenhemelopneming was een ware verheerlijking van Maria voor de ogen van de mensen en zal dat blijven tot het einde van de wereld. Toch was het slechts een voorafschaduwing van de heerlijkheid die zij in de hemel ontving.

Bestel Fatima-rozenkrans

Laten we het ons voorstellen

Om ten volle van dit mysterie te kunnen profiteren, zullen we een 'compositie van plaats' maken, volgens de methode van de heilige Ignatius. We stellen ons dus voor hoe de Hemelvaart heeft plaatsgevonden. Daarbij staat het ons vrij de gebeurtenis te reconstrueren zoals dat het beste past bij onze vroomheid, omdat er geen gedetailleerde beschrijvingen van bestaan.

Alle apostelen geknield in gebed

We beginnen dus met ons de apostelen voor te stellen, verzameld voor het lichaam van Onze Lieve Vrouw, op hun knieën in gebed. De aanwezigheid van alle vorsten van de Kerk maakte de sfeer onuitsprekelijk, nobel, subliem en bezonken. Hun gezichten leken op die van de schilderijen van Fra Angelico.

Onvergelijkbaar tafereel

Ondertussen verzamelden de engelen in de hemel zich langzaam en vulden het hemelse hof. Hun gezichten leken ook op die van Fra Angelico. De Hemel der Hemelen was gevuld met de meest uiteenlopende, maar toch genuanceerde kleuren die op zo'n manier uitstraalden dat ze een werkelijk onvergelijkbaar tafereel creëerden. Natuurlijk had het zo kunnen gebeuren, want als Onze Lieve Vrouw in staat was om de hemel met zulke verschillende kleuren te vullen tijdens het wonder van de zon in Fatima, waarom zou ze dan niet de hemel met kleuren hebben gevuld op de dag van haar Hemelvaart?

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Verlosser stond voor haar

Haar ziel daalde af naar de aarde en verenigde zich met haar lichaam, waardoor het weer tot leven kwam. Toen stond ze op, lichaam en ziel, terwijl het respect en de herinnering van alle mensen om haar heen toenam. De lichamelijke gelijkenis tussen haar en Onze Lieve Heer, als moeder en Zoon, was duidelijker dan gewoonlijk. Ook de Verlosser stond, getransfigureerd, voor haar en deelde zichzelf steeds meer aan haar mee.

Engelen tilden haar omhoog

Als gevolg daarvan namen haar majesteit en koninklijkheid toe, samen met haar moederlijke vriendelijkheid. Alles aan haar wat het meest intiem was, kwam op dat moment suprême tot uiting. Enkele Engelen - misschien wel de prachtigste van de Hemel - kwamen naderbij en begonnen haar omhoog te tillen. Terwijl ze langzaam opsteeg, veranderde de hemel op wonderbaarlijke wijze, totdat ze beetje bij beetje terugkeerde naar zijn normale staat en de getuigen zich verspreidden met een gevoel dat vergelijkbaar was met wat ze hadden ervaren toen Onze Lieve Heer opsteeg.

Diep verlangen naar moederlijke koningin

Ze waren vervuld van eerbied en ontzag. De gebeurtenis had hen laten zien dat Onze Lieve Vrouw groter was dan alles wat ze zich hadden durven voorstellen. Hun bewondering werd echter al verstikt door diepe verlangens naar hun moederlijke koningin, die niet meer bij hen zou zijn.

Bestel Wonderdadige Medaille

H. Drie-eenheid kroont Maria koningin

Ondertussen was in de hemel de triomf van Onze Lieve Vrouw net begonnen. De hele Triomferende Kerk ontving haar, vooral de heilige Jozef. Onze Lieve Heer verwelkomde haar en de Heilige Drie-eenheid kroonde haar tot Koningin van Hemel en Aarde. Deze twee aspecten tonen de verheerlijking van Onze Lieve Vrouw voor de Triomferende en Strijdende Kerk. En hoe zit het met de Lijdende Kerk? Zeker, de zielen in het vagevuur werden ook overspoeld met genaden.

Uitbundigheid in hele Kerk

Het is niet te gewaagd om te veronderstellen dat de Koningin van de Hemel de meesten van hen die dag mee naar de hemel nam. Er heerste dus uitbundigheid in de hele Kerk. Ik geloof dat iets dergelijks zich zal herhalen bij het begin van de regering van Maria, voorspeld door de heilige Louis de Montfort, wanneer we de wereld zullen zien veranderen en de glorie van Onze Lieve Vrouw op aarde zullen zien schijnen.

Geweldige feestelijkheden

Haar heerschappij zal beginnen met wonderbaarlijke dagen van genaden, die zelden of nooit eerder zijn gezien. De grootsheid van Onze Lieve Vrouw moet zo voor de ogen van de mensen geprojecteerd worden. Om te begrijpen waarom, hoeven we alleen maar te denken aan de geweldige feestelijkheden die mensen in de loop van de geschiedenis hebben voorbereid voor zegevierende oorlogsleiders. Bijvoorbeeld: de enorme ticketparade voor generaal MacArthur in 1951 en de enorme feesten die de Romeinen voorbereidden voor zegevierende generaals laten zien dat de mensen begrijpen dat de glorie van een overwinnaar openbaar gemaakt moet worden.

Bestel Fatima boek

Maria’s glorie zal opnieuw schitteren

Omdat Onze Lieve Heer oneindig veel vrijgeviger is dan de mensen en de overwinning van Onze Lieve Vrouw groter zal zijn dan die van welke overwinnaar dan ook, zal hij haar triomf zeker inluiden op een onmetelijk veel grotere manier dan deze vieringen. Haar glorie zal voor de mensen schitteren zoals tijdens de Hemelvaart.

Vraag Maria om besef van haar glorie

Daarover moeten we nadenken nu het feest van Maria Tenhemelopneming nadert. We moeten ook overwegen welke deugd we haar op deze heilige dag moeten vragen. Natuurlijk moet iedereen vragen om de deugd die hij het meest mist. Maar dat belet ons niet om Onze Lieve Vrouw te vragen om een besef van haar glorie en het begrip dat alles in de schepping haar pracht vertegenwoordigt.

Ware ridders van Onze Lieve Vrouw

Omdat zij de hoogst geschapen uitdrukking van God is, moeten we strijden om de hoogst mogelijke uitdrukking van haar geest op aarde te verdedigen en na te streven. Dit zal ons tot ware ridders en kruisvaarders van Onze Lieve Vrouw maken, strijdend voor haar glorie op aarde. Ik geloof dat dit de meest gepaste deugd is om te vragen op het feest van Maria Tenhemelopneming.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 15 augustus 2023 07:28

Doneer