De jongen met de trommel - een Kerstverhaal

De jongen met de trommel - een Kerstverhaal

THEMA'S:

De jongen met de trommel, The Little Drummer Boy, is in Engelstalige landen een populair kerstlied. Er zijn verschillende versies van de woorden van het het lied, beroemd is het steeds herhaalde ritme van de trommel “patatatam, me and my drum”. De Von Trapp-familie, bekend van The Sound of Music maakte het lied in de Verenigde Staten populair. Hier vertellen we één van de versies van het verhaal.

Arme jongen

Er was eens, in de verre woestijn van Judea, een heel arme jongen. Zijn moeder was gestorven toen hij nog heel jong was, en zijn vader was de bewaker van een bron waar de karavanen van reizigers stopten om hun dorst te lessen op hun tocht door de woestijn. Soms kwamen er grote drommen mensen met veel kamelen, en iedereen was druk in de weer om water te halen uit de put. Zo verdiende de arme man zijn brood. Maar het was geen goed betaald werk, en dus had hij nooit geld over om speelgoed voor zijn kleine jongen te kopen.

Een trommel van schapenvel

De bewaker van de put hield van zijn zoontje, en hij zuchtte als hij hem zonder speelgoed zag. Hij wilde dat zijn zoontje zich kon vermaken zoals ieder ander kind. Op een dag maakte hij een trommel voor hem van een schapenvel dat hij over tonnetje zonder bodem spande.

Desert

Onafscheidelijk van zijn trommel

Vanaf die dag zag men de kleine jongen nooit meer zonder zijn trommel. Overdag, terwijl zijn vader bij de waterput zat, speelde hij op de trommel in de tent die hun huis was. Hij speelde er ook op om de karavanen te begroeten die naar de put kwamen om de kamelen te laten drinken. ‘s-Nachts, als het helemaal stil was in de woestijn, verzon de jongen liedjes die hij de volgende dag kon zingen terwijl hij op zijn trommel speelde. En sommige van die liedjes waren heel mooi! Overal in de woestijn werd de kleine jongen bekend als 'de jongen met de trommel'.

Een ster verscheen aan de woestijnhemel

Op een nacht verscheen er een grote, mysterieuze ster aan de woestijnhemel. De ster was veel helderder dan alle andere, en hij leek te bewegen in de richting van een nabijgelegen dorp met de naam Bethlehem. De meeste mensen die de ster zagen, schrokken ervan. Maar de jongen met de trommel was niet bang. De ster die zo helder aan de hemel scheen was te mooi om een slecht teken te zijn. De ster leek aan te kondigen dat er iets goeds gebeurde op aarde. De jongen nam zijn trommel en speelde een lied ter ere van de ster, net zoals hij dat deed als hij karavanen begroette.

Bestel Synodeboek

Kamelen met goud

De ster scheen weken later nog steeds toen een lange rij schaduwen verscheen in de woestijnnacht. Het was een karavaan zoals er nog nooit één gezien was! De kamelen waren versierd met goud en edelstenen en liepen majesteitelijker dan andere dieren. Zij droegen zware lasten, vol wonderlijke voorwerpen.

Drie koningen

Drie koningen liepen voorop. Zodra de stoet voor de tenten stilstond en de dieren klaar waren met drinken, legden de koningen aan het volk, dat zich om hen heen verdrong, uit dat zij al vele dagen onderweg waren. Zij hadden in hun verre landen de ster gezien en begrepen - want zij waren sterrenkijkers - dat deze ster scheen om hen naar de stal te leiden waar het Kind Jezus was geboren.

Three kings

Driekoningen

Het Kindje ontroerde hem

De jongen met de trommel was niet zo'n wijze man als de drie koningen. Hij wist niet dat dit kind Jezus de Messias was die door de profeten was aangekondigd, maar hij luisterde zeer aandachtig naar alles wat er gezegd werd. Hij was ontroerd bij de gedachte dat dit Kind Jezus zo arm was dat ze Hem in een kribbe moesten leggen waar de os en de ezel eten. Gelukkig gaven de koningen Hem goud, wierook en mirre als geschenk.

Hij begon te zingen voor het Kind

De jongen wilde zelf ook naar het Kind Jezus gaan kijken. Hij wilde Hem iets geven. Maar... hij was arm en had hem niets te bieden. Maar toen herinnerde de jongen zich zijn trommel. Waarom zou hij niet gaan spelen voor het Kind in de kribbe? Waarom zou hij Hem niet, in naam van alle arme jongens, het mooiste van zijn liederen aanbieden? Daarop ging de kleine jongen met de drie koningen naar Bethlehem. Zodra zij bij de stal aankwamen, begon hij te zingen voor het Kind, dat glimlachte, zoals Hij daar tussen de os en de ezel lag. En toen, o wonder, begonnen de engelen met hem mee te zingen!

EINDE

Driekoningen

Dit Kerstverhaal verscheen eerder in het Engels op returntoorder.org

Laatst bijgewerkt: 14 november 2023 06:56

Doneer