De heilige Vincent Ferrer - prediker en wonderdoener

De heilige Vincent Ferrer - prediker en wonderdoener

THEMA'S:

Vincent Ferrer werd geboren in Valencia in Spanje, maar was van vaderskant van Schots-Engelse afkomst. Zijn ouders brachten hem een diepe devotie tot Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw bij en een enorme liefde voor de armen. In 1367 trad hij in de Dominicaanse orde in en nog voor zijn eenentwintigste jaar doceerde hij al filosofie aan Lérida, de beroemdste universiteit van Catalonië.

Hongersnood

Toen hij naar Barcelona werd overgeplaatst om voor het publiek te preken, trof hij in de kuststad een door honger geteisterde bevolking aan. Er heerste hongersnood in die streek en de mensen wachtten wanhopig op de komst van een schip met graan. Vincentius voorspelde dat het schip voor het vallen van de avond in de haven zou zijn, en zo geschiedde, waarop het volk de jonge Dominicaanse prediker tot profeet uitriep en zijn superieuren hem uit voorzichtigheid overplaatsten naar Toulouse.

Grote schisma

Vincent bezielde de zielen met zijn vurige prediking, hij zette de zondaars aan tot boete, de lakse katholieken tot vurigheid en bekeerde een aantal Joden tot het geloof, onder wie de Rabbi van Burgos, die later bisschop werd. Het was de tijd van het grote schisma met een paus in Rome en een andere in Avignon, een tijd waarin zelfs heiligen in verwarring waren. Een tijd lang gaf Vincent de voorkeur aan Benedictus XIII, of Peter de Luna, zoals hij in de volksmond werd genoemd, die regeerde vanuit de Franse stad Avignon. Vincentius was ook de Luna's biechtvader. Maar toen de Kerk zich begon uit te spreken tegen de claim van Petrus de Luna en deze halsstarrig bleef, nam Vincentius afstand van de eiser en speelde uiteindelijk een belangrijke rol bij de troonsafstand van Benedictus XIII ten gunste van de eenheid van de Kerk.

Vincent ferrer

Wonderen

Vincent Ferrer predikte door heel Europa, zelfs tot in de noordelijke Nederlanden, en zijn geleerdheid, vurige prediking en wonderen werkten tal van bekeringen in de hand. Op één plaats verrichtte Vincentius zoveel wonderen dat er elke dag een uur werd uitgetrokken voor het genezen van zieken. In Ligurië in Italië overtuigde hij de dames om hun fantastische hoofdtooi aan te passen, wat een van zijn biografen "de grootste van al zijn wonderbaarlijke daden" noemt.

Moslims

In Granada in Spanje, toen onder Moorse heerschappij, vroegen 8.000 moslims om het doopsel nadat zij hem hadden horen preken. Vincentius bracht de laatste drie jaar van zijn leven door in Frankrijk, waar hij ziek werd na een preek in 1419, en stierf op woensdag van de Passieweek. Hij werd in 1455 heilig verklaard door Paus Calixtus III.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van americaneedsfatima.org.

Bestel Fatima boek

Laatst bijgewerkt: 31 maart 2023 13:25

Doneer