De heilige Ethelbert, stichter-koning van Engeland

De heilige missionaris Augustinus van Canterbury verschijnt met zijn gezellen voor koning Ethelbert van Kent en diens vrouw Bertha. (Beeld: mozaïek van Clayton & Bell in de kapel van SS Gregorius en Augustinus in Westminster Cathedral.)

De heilige Ethelbert, stichter-koning van Engeland

THEMA'S:

De Kerk viert op 24 februari het feest van de heilige koning Ethelbert van Kent, in zekere zin de stichter-koning van Engeland.

Engeland was nog geen eenheid

We staan aan de oorsprong van het christendom in Engeland: we zien hier twee grote figuren, die we tot de stichters van de Middeleeuwen kunnen rekenen. Een grote missionaris, de heilige Augustinus van Canterbury [534-604], arriveert in 597 in Engeland aan het hof van een grote stichter-koning, de heilige Ethelbert, koning van Kent [552-616]. Ik noem hem een stichtende koning omdat hij in zekere zin Engeland stichtte, dat voor zijn bekering een lappendeken was van barbaarse en heidense koninkrijken.

Prachtige ontvangst van de H. Augustinus

Strikt genomen bestond Engeland als natie of een Engelse beschaving niet. Er bestond alleen het zaad van een toekomstig Engeland dat, in contact gebracht met Sint Augustinus, ontkiemde en die natie deed ontstaan. De plechtige ceremonie van de aankomst van de heilige Augustinus en zijn monniken aan het hof van de heilige Ethelbert (die nog geen christen of heilige was, maar dankzij zijn gedoopte Frankische echtgenote Bertha al van de Kerk had gehoord en bereid was de missionarissen te ontvangen en naar hen te luisteren) is werkelijk prachtig.

Bestel Fatima-rozenkrans

Koning verleent vrijheid van prediking

We kunnen ons voorstellen dat koning Ethelbert en zijn semi-barbaarse krijgers op een open plek in het bos staan te wachten op de komst van de missionarissen. Augustinus en de monniken komen in processie aan en beginnen te preken. Onmiddellijk wordt het hart van de koning geraakt door de heilige Augustinus. De koning geeft hem de vrijheid om te reizen en te prediken in het koninkrijk, hoewel hij zegt dat hij niet zo snel van godsdienst kan veranderen. Hij wil de zaak beter bestuderen.

Willen luisteren naar de waarheid

Maar de sympathie van de koning voor de heilige Augustinus is nu al duidelijk. Hij biedt hem een huis aan, bedankt hem voor het ondernemen van een lange reis, en vertelt hem dat hij vrij is om al zijn onderdanen te ontvangen die zich tot de katholieke godsdienst willen bekeren. Zodra hij begint te luisteren naar de waarheid, toont hij zich al geneigd tot de waarheid.

Volle steun voor katholiek geloof

Augustinus vestigt zich dus in de streek en predikt de ware godsdienst. Na enige tijd geeft de koning niet alleen zijn volledige steun aan de katholieke godsdienst, na deze te hebben bestudeerd, maar zorgt hij er persoonlijk voor dat twee van zijn naburige koningen eveneens tot de Kerk worden bekeerd. Dit is het bewijs dat de vrijheid die hij de heilige Augustinus had verleend, de eerste stap was naar zijn bekering.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Genade werkt vanaf het begin

Deze meditatie leert ons dat bij iedereen die in aanraking komt met de verkondiging van de katholieke godsdienst, de genade eigenlijk altijd en vanaf het begin werkt. Zij geeft hem de mogelijkheid te zien dat hij voor de waarheid staat en de kracht om te beginnen deze waarheid aan te hangen. Maar de beslissing die daarop volgt is een vrije daad van de persoon.

Deze tekst van prof. Plinio Corrêa de Oliveira is eerder verschenen op atfp.it.

Laatst bijgewerkt: 26 februari 2023 14:24

Doneer