De bijzondere verschijning van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe

De bijzondere verschijning van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe

THEMA'S:

In Europa is het wat minder bekend: de verschijning van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Lees het boeiende verhaal van deze Mariaverschijning, die een belangrijke boodschap voor onze tijd bevat.

Keizerin van de Amerika's

Paus Pius XII gaf Onze Lieve Vrouw van Guadalupe in 1945 de titel "Keizerin van de Amerika's". Het constante wonder dat herdacht wordt op de mantel van de heilige Juan Diego en de context van de verschijningen herinneren ons eraan dat Onze Lieve Vrouw de slang overwint, dat zij ingrijpt in de geschiedenis en graag voorspraak doet voor hen die haar voorspraak zoeken in dit tranendal.

Betrouwbare bron

De oudste betrouwbare bron over de verschijningen van de Moeder Gods aan de heilige Juan Diego is geschreven in Náhuatl door Antonio Valeriano. Hij was een tijdgenoot van Juan Diego en van bisschop Frey Juan de Zumárraga. Valeriano's verslag werd gepubliceerd in 1649 en staat bekend als de Nican Mopohua.

Spanjaarden evangeliseerden Mexico

In februari 1519 landde de Spaanse generaal Hernán Cortéz met een contingent gewapende mannen in het Azteekse Mexico. In augustus 1521 had hij met de hulp van inheemse bondgenoten het land veroverd. Hij maakte een einde aan de gruwelijke praktijk van uitgebreide mensenoffers aan satanische afgoden en liet Spaanse missionarissen Mexico evangeliseren. Door de natuurlijke obstakels was het werk zwaar, en de vooruitgang traag. Het feit dat sommige Spanjaarden de inboorlingen onderdrukten, hielp niet. Toen er een opstand ontstond, riep de heilige Don Juan de Zumárraga, de eerste bisschop van Mexico, de hemel om hulp.

Bestel Wonderdadige Medaille

Koningszoon

Op 9 december 1531 was Juan Diego op weg naar de Heilige Mis in het huidige Mexico-Stad. Het was ochtend toen hij de Tepeyac-heuvel naderde, een paar kilometer van zijn bestemming. Juan Diego was geen gewone Indiaan, maar de kleinzoon van koning Netzahualcoyotl [1] en de zoon van koning Netzahualpilic en koningin Tlacayehuatzin, die een afstammeling was van Moctezuma I.

Vogels zongen bovennatuurlijk

Toen Juan Diego de top van de heuvel naderde, gebeurde er iets buitengewoons. Ongeziene vogels begonnen op een bovennatuurlijke manier te zingen. De vogels pauzeerden terwijl andere reageerden en een hemels duet vormden. Hij dacht dat hij misschien droomde en vroeg zich af hoe onwaardig hij was om zoiets buitengewoons mee te maken.

Daar stond een mooie dame

De hemelse symfonie stopte en een zoete stem riep hem vanaf de heuveltop: "Juanito. Juan Diegito." Toen hij dit hoorde, klom hij blij de heuvel op. Wat hij aantrof bij de bron van de stem veranderde zijn leven voorgoed. Daar, op een rots, stond een mooie dame. Alles om haar heen was veranderd. Haar kleding straalde als de zon. De rots waarop ze stond leek lichtstralen uit te stralen. Ze was omringd met de pracht van de regenboog. Cactussen en andere planten in de buurt zagen eruit als smaragden. Hun bladeren waren als fijn turkoois en hun doornen fonkelden als goud.

"Waar ga je heen?"

Juan Diego boog voor haar in ceremonieel respect. Er volgde een tedere dialoog tussen Onze Lieve Vrouw en Juan Diego: "Luister, xocoyote mio [2] Juan, waar ga je heen?" Verheugd antwoordde hij: "Mijn Heilige, mijn Vrouwe, mijn Dame, ik ben op weg naar uw huis in Mexico-Tlatilulco; ik ga op zoek naar de heilige dingen die onze priesters ons leren."

Lees ook: Waarom Fatima ons zowel kastijding als triomf in het vooruitzicht stelt

Onze Lieve Vrouw wenste een kerk

De hemelse dame onthulde hem dat zij inderdaad de Moeder Gods was en vertelde hem dat zij een kerk wilde laten bouwen, waar zij al haar liefde, barmhartigheid, hulp en bescherming zou kunnen schenken. Zij toonde overvloedige liefde aan Juan Diego, "en aan alle andere mensen die mij dierbaar zijn en die mij aanroepen, die mij zoeken, die mij vertrouwen; hier zal ik hun verdriet, hun woorden aanhoren, zodat ik hun ziekten, hun inspanningen en hun calamiteiten kan vervolmaken en genezen."

Boodschap voor de bisschop

Dan stuurt Onze Lieve Vrouw, met respect voor het door God ingestelde gezag, de nobele Juan Diego met deze boodschap naar de bisschop van Mexico. Ze vertelde hem dat hij de missie met toewijding moet volbrengen en beloofde zijn diensten te belonen. Hij boog, zei haar dat hij onmiddellijk zou gaan om haar wensen te vervullen en vertrok.

Met groot enthousiasme vertelde hij de bisschop

Juan de Zumárraga was een van de eerste twaalf franciscaanse missionarissen die naar Mexico gingen en de eerste bisschop van dat nieuwe land. Toen Juan Diego het paleis van de bisschop bereikte, kondigde hij onmiddellijk aan dat hij een boodschap voor de bisschop wilde brengen. De bedienden lieten Juan Diego wachten alvorens de audiëntie toe te staan. Gehoorzaam en met groot enthousiasme vertelde hij de bisschop wat hij gezien en gehoord had. Bisschop Zumarraga luisterde aandachtig, maar zei Juan Diego terug te komen wanneer ze de zaak uitgebreider konden bespreken. Hoe wist hij immers dat het verhaal waar was?

Lees ook: 18 redenen om vandaag nog de rozenkrans te bidden

Gefaald in zijn missie

Juan Diego keerde terug naar de Tepeyac-heuvel. Toen hij de heuvel naderde, wachtte Onze Lieve Vrouw hem op. Hij kwam dichterbij en knielde. Met verdriet vertelde hij Onze Lieve Vrouw dat hij gefaald had in zijn missie. De wonderbaarlijke dialoog ging verder: "Mijn Heilige, edelste van alle personen, mijn Vrouwe, mijn xocoyota, mijn jonkvrouw... ."

Maria luisterde teder

Juan Diego legde uit waarom hij faalde, hoe onwaardig hij was voor zo'n missie en hoe de bisschop wantrouwig was. Onze Lieve Vrouw luisterde teder en geduldig toen hij voorstelde een van de bekende en gerespecteerde heren van het land te sturen. Dan, dacht hij, zou haar boodschap geloofd worden.

'Ga morgen weer naar de bisschop'

Onze Lieve Vrouw liet zich niet overtuigen. Zij wilde dat hij de missie volbracht en zei: "Ik bid je, mijn xocoyote, en raad je met veel zorg aan, dat je morgen weer naar de bisschop gaat en mij vertegenwoordigt; geef hem begrip voor mijn verlangen, mijn wil, dat hij de kerk bouwt die ik vraag ...".

Maxresdefault 1

Juan Diego was bang

Juan Diego was niet bang voor de moeilijkheden van de missie, hij was alleen bang dat de missie niet volbracht zou worden. Hij zei echter tegen Onze Lieve Vrouw dat hij haar bevel zou uitvoeren en de volgende avond zou terugkeren met het antwoord van de bisschop.

'Vrouwe, rust u uit'

"En nu verlaat ik u, mijn xocoyota, mijn jonkvrouw, mijn Vrouwe; ondertussen rust u uit." Juan Diego stelde voor dat Onze Lieve Vrouw wat zou rusten! Het is indrukwekkend dat ze hem niet alleen toestond haar zo te behandelen, maar ook hield van zijn openhartigheid.

De bisschop vroeg om een teken van Maria

De volgende dag reisde hij naar Mexico voor de Heilige Mis. Daarna ging hij direct naar het bisschoppelijk paleis, viel op zijn knieën en herhaalde alles wat Onze Lieve Vrouw hem had verteld aan de bisschop, die vragen stelde over de dame. Niet helemaal overtuigd zei de bisschop echter tegen Juan Diego dat hij niet kon bevestigen dat de verschijning Onze Lieve Vrouw was en vroeg om een teken van geruststelling van Onze Lieve Vrouw om een kerk te bouwen.

Bestel Fatima boek

Dienaren raakten Juan Diego kwijt

Juan Diego verklaarde vol vertrouwen dat hij Onze Lieve Vrouw om een teken zou vragen. De bisschop stemde toe en stuurde een paar dienaren om Juan Diego te volgen en verslag uit te brengen over alles wat hij deed. Maar ze raakten hem kwijt en konden hem niet vinden. Ze keerden geërgerd terug en spraken kwaad over hem tegen de bisschop. Ze besloten zelfs Juan Diego te grijpen en te straffen als hij weer verscheen.

Juan Diego hield zich verborgen voor Onze Lieve Vrouw

Juan Diego had maandag moeten terugkeren met het teken, maar toen hij thuiskwam, was zijn oom Juan Bernadino ernstig ziek. Zijn gezondheid verslechterde de hele maandagnacht, en dinsdag vroeg hij Juan Diego om een priester te roepen. De neef ging gehoorzaam, maar zorgde ervoor dat zijn route niet langs de Tepeyac-heuvel liep, omdat hij vreesde dat Onze Lieve Vrouw hem zou zien en hem zou overhalen de missie die ze hem had toevertrouwd voort te zetten. Dus nam hij een kortere weg waarvan hij dacht dat die hem verborgen hield voor Onze Lieve Vrouw.

Op heterdaad betrapt

Sluipend werd hij ontdekt door Onze Lieve Vrouw, die de helling afdaalde en vroeg: "Xocoyote mio, waar ga je heen? Welke weg neem je?" "Op heterdaad betrapt," antwoordde Juan Diego diplomatiek. "Hoe bent u wakker geworden? En is uw reinste lichaam misschien in orde?" Toen legde hij zijn hachelijke situatie uit: "Mijn Maagd, mijn Vrouwe, vergeef me, heb geduld met me totdat ik mijn plicht heb gedaan, en dan kom ik morgen bij u terug."

Lees ook: De terugkeer van de koningin: Een teken van grote hoop

"Wees niet bang"

Men kan niet anders dan glimlachen als men zich voorstelt hoe Juan Diego in zijn eenvoud Onze Lieve Vrouw vraagt om te wachten tot hij de volgende dag terugkomt nadat hij zijn stervende oom heeft geholpen. De Moeder Gods antwoordde liefdevol: "Wees niet bang en treur niet, en laat je hart niet ontsteld zijn; hoe groot de ziekte ook is waarover je spreekt, ben ik er niet, ik die je moeder ben, en is mijn hulp geen toevluchtsoord?"

'Snij bloemen af'

Onze Lieve Vrouw vertelde hem dat zijn oom al genezen was. Juan Diego verheugde zich, en vroeg haar hem het teken te geven dat de bisschop wilde. Ze zei hem naar de heuveltop te gaan en de bloemen die hij zou vinden af te snijden. Daarna moest hij ze naar haar terugbrengen. Het was december, en er groeiden alleen cactussen en een paar andere schaarse planten op de heuvel. Juan Diego vond er echter Castiliaanse rozen in overvloed en genoot van hun geur.

Maria schikt de bloemen teder in Juan Diego's mantel

Juan Diego sneed er zorgvuldig enkele af en wikkelde ze in zijn tilma of mantel van cactusvezel. Hij keerde terug naar Onze Lieve Vrouw en zij schikte ze met haar eigen handen teder in zijn mantel en gebood hem naar de bisschop te gaan en hem het teken te tonen waarop hij wachtte. Ze zei hem ook zijn mantel voor niemand anders dan de bisschop te openen.

Bestel Fatima-rozenkrans

Bedienden van de bisschop sloegen hem

Hij haastte zich naar bisschop Zumárraga, nu vol vertrouwen dat hij de plannen van Onze Lieve Vrouw zou verwezenlijken. Onderweg beviel de heerlijke geur van de rozen hem. In het paleis van de bisschop bleef hij lang wachten. De bedienden zagen hem als lastig en lieten hem wachten tot het erg laat was, en eisten zelfs te zien wat er in zijn mantel zat. Omdat hij weigerde het te laten zien, duwden en sloegen ze hem omver.

Rozen pakken kon niet

Toen hij merkte dat hij de bisschop niet zou zien tenzij hij hen iets liet zien, liet hij hen in de mantel gluren. Toen ze de hemelse rozen zagen en roken, deden de bedienden drie pogingen om er een paar mee te nemen. Bij elke poging werden de rozen op wonderbaarlijke wijze onderdeel van de mantel, alsof ze geschilderd waren. Daarmee loodsten ze de ambassadeur van Onze Lieve Vrouw naar binnen om de bisschop te zien.

Perfecte beeltenis van Onze Lieve Vrouw

Juan Diego knielde neer en begon uit te leggen wat hij allemaal gezien en gehoord had van Onze Lieve Vrouw. De bisschop luisterde aandachtig. Om te bewijzen dat wat hij zei waar was, maakte hij zijn mantel los en liet de rozen, het teken dat de bisschop in het geheim aan de hemel had gevraagd, op de grond vallen. De toeschouwers vielen op hun knieën van stille verbazing. Op de mantel was op wonderbaarlijke wijze de perfecte beeltenis van Onze Lieve Vrouw afgedrukt. Terugdenkend aan hun ongeloof en mishandeling van de gezant van de Heilige Moeder, werden de dienaren vervuld van schaamte.

Olv guadalupe

Smeekte de heilige om met hem te bidden

Bisschop Zumarraga nam in tranen de mantel van Juan Diego aan, plaatste hem in zijn privékapel en smeekte de heilige om de nacht bij hem in het paleis door te brengen. De volgende dag gingen de twee, met een menigte achter zich aan, naar de plaats waar Onze Lieve Vrouw haar kerk wilde laten bouwen. Juan Diego gaf een gedetailleerd verslag van de verschijningen. Daarna gingen ze naar Juan Bernadino om zijn gezondheidstoestand te controleren.

Onze Lieve Vrouw was aan de zieke verschenen

Juan Bernadino was verrast toen hij zijn neef vergezeld zag van de bisschop en een menigte bewonderaars. Natuurlijk vroeg hij wat er aan de hand was. Het wonder werd opnieuw verteld en oom Juan erkende dat hij genezen was. Onze Lieve Vrouw was aan hem verschenen en had hem genezen. Ze vertelde hem dat ze Santa María de Guadalupe genoemd wilde worden. Guadalupe komt in het Spaans fonetisch overeen met Coatlaxopeuh in Náhuatl, wat betekent "Ik heb de slang met de voet verpletterd".

Lees ook: Maria, Universele Middelares aller Genaden

Expositie van de mantel in de kathedraal

De bisschop toonde de mantel vervolgens in de kathedraal van Mexico ter openbare verering en riep iedereen op te helpen bij de bouw van de nieuwe kerk, die op 26 december 1531 werd voltooid. Op die dag werd een grote processie gehouden van de kathedraal naar de nieuwe kerk. Spanjaarden en Indianen, kerkelijke en keizerlijke functionarissen vergezelden Onze Lieve Vrouw van Guadalupe naar haar nieuwe heiligdom. De Indianen voerden ter ere van haar oorlogsdansen uit en bedekten het hele pad naar de Tepeyac-heuvel met bloemen.

Per ongelijk een pijl

Te midden van het feestgedruis schoot een overijverige Indiaan een pijl af, die de keel van een andere Indiaan dodelijk doorboorde. Er waren kreten en snikken over de dode Indiaan. Toen begonnen allen, geïnspireerd door genade, te vragen om zijn levenloze lichaam voor de tilma te plaatsen. Toen iedereen de hulp van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe begon in te roepen, kwam de dode indiaan weer tot leven. Iedereen juichte toen hij opstond. Gesterkt door het wonder werd de processie hervat en werd het beeld in het nieuwe heiligdom geplaatst.

Mantel met levensverwachting van 20 jaar bestaat al 500 jaar

Aangezien de mantel gemaakt is van cactusvezel, zou hij na twintig jaar uiteen moeten vallen. Hij heeft het echter van 1531 tot heden overleefd zonder barsten of vervagen. Wetenschappers kunnen niet verklaren hoe dit mogelijk is. In de 18e eeuw liet dr. José Ignácio Bartolache twee kopieën van de afbeelding maken en op de plaats van het origineel plaatsen. Na enkele jaren verslechterden de twee kopieën.

Bestel Wonderdadige Medaille

Toevoegingen sleten weg

In de loop der tijd hebben de gelovigen geprobeerd de mantel te "versieren". Er werd een kroon op het hoofd van Onze Lieve Vrouw geschilderd en engelen in de wolken. In tegenstelling tot het mantel zijn deze toevoegingen echter weggesleten en niet meer zichtbaar. De zonnestralen werden bijvoorbeeld met goud bedekt en de maan met zilver. Ook deze versieringen zijn vervaagd. In feite werd de verzilverde maan zwart.

Nobelprijswinnaar deed onderzoek

Wetenschappers zijn verbijsterd hoe de afbeelding op de mantel is gedrukt. Er staan geen penseelstreken of schetstekeningen op. Richard Kuhn, Nobelprijswinnaar in de scheikunde, stelde vast dat de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe geen natuurlijke, dierlijke of minerale pigmenten bevat. De mantel tart de natuurlijke verklaring.

Wonder in de Fillippijnen

Als men naar het heiligdom van Guadalupe in Mexico-Stad gaat, is bij de kapel op de heuvel een stenen zeilschipmonument te zien. Het monument herdenkt een wonder dat plaatsvond in 1565 toen generaal Miguel López de Legazpi terugkeerde van de Filippijnen en zijn schip werd overspoeld door een storm. Op de rand van het zinken deed de bemanning in wanhoop een gelofte aan Onze Lieve Vrouw van Guadalupe; als zij hen zou redden, zouden ze hun laatste overgebleven zeil naar haar op bedevaart brengen. De storm ging liggen en ze kwamen hun belofte na.

Lees ook: De heilige Vincent Ferrer - prediker en wonderdoener

Acht miljoen bekeringen

Het grootste wonder was dat acht miljoen Indianen zich bekeerden in slechts zeven jaar na de verschijningen. De vroege franciscaanse en dominicaanse missionarissen waren dag en nacht bezig met dopen en het toedienen van de sacramenten. Gemiddeld werden gedurende zeven jaar meer dan drieduizend Indianen per dag gedoopt.

Catechismusles voor de Indianen

De wonderbaarlijke mantel is als een catechismusles voor de Mexicaanse Indianen. Als Onze Lieve Vrouw verschijnt, verduistert ze de zon en toont zo haar superioriteit over de Azteekse zonnegod. Ze staat op de maan en vertrapt de Azteekse maangod. Zij is omgeven door wolken en wordt bijgestaan door een engel, waaruit blijkt dat zij niet van deze aarde is.

Nederigheid

Toch zijn haar handen gevouwen in smeekbede en is haar hoofd gekanteld in een positie van nederigheid, waarmee ze laat zien dat ze weliswaar de heidense goden vertrapt, maar geen God is. Om haar hals draagt zij een broche met een kruis, die de mensheid leidt naar het Opperwezen, de God van de christenen.

Zij is vandaag onze speciale hulp

Moge de goedheid en tederheid die Onze Lieve Vrouw aan de heilige Juan Diego toonde, onze lezers aansporen tot meer devotie voor haar. Zoals elke goede moeder is zij ook de onverbiddelijke vijand van hen die haar kinderen kwaad doen. Daarom is zij vandaag onze speciale hulp in de strijd tegen het kwaad. Laat onze strijdkreet zijn:

"¡Viva la Virgen de Guadalupe!" (Lang leve Onze Lieve Vrouw van Guadalupe!)

Dit artikel verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Bibliografie

  • Demarest & Taylor, The Dark Virgin: The Book of Our Lady of Guadalupe
  • Carl Anderson and Monsignor Eduardo Chavez, Our Lady of Guadalupe: Mother of a Civilization of Love (Doubleday Religion, August 4, 2009)
  • Joan Carroll Cruz, Miraculous Images of Our Lady (TAN Books and Publishers, May 1, 2009)
  • Sister Mary Amatora, O.S.F., The Queen’s Portrait: The Story of Guadalupe (Exposition Press, 4th ed., 1972)

Voetnoten

[1] Netzhaulcoyotl is in de Mexicaanse geschiedenis beroemd als krijger, filosoof en dichter. Hij analyseerde de orde van de natuur en leidde daaruit het bestaan af van slechts één onzichtbare God, de Schepper van alle dingen. Die hij aanbad door wierook te branden en ter ere van wie hij zestig lofpsalmen componeerde, vergelijkbaar met die van koning David. Hij had een hekel aan mensenoffers en de verering van heidense goden. (cfr. JUAN ANTONIO MONTALVO, "Plática sobre la Virgen de Guadalupe,", in HISTORICA, órgano del Centro de Estudios Guadalupanos, AC, Colección II, México, Editorial Hombre S. de R.L., 1983, blz. 7, 8. )

[2] Dit Náhuatl-woord betekent "kleinste van mijn zonen." Xocoyota is de vorm voor dochter.

Laatst bijgewerkt: 8 december 2022 06:23

Doneer