De bekering van Sint-Paulus

De bekering van Sint Paulus (ca. 1525) . Schilderij van Benvenuto Tisi (Ferrara 1481–1559), bijgenaamd il Garofalo.

De bekering van Sint-Paulus

THEMA'S:

De Kerk viert op 25 januari een bijzondere gebeurtenis: de bekering van Saulus, de fanatieke christenvervolger, tot Paulus, die met dezelfde energie het evangelie zou verspreiden door heel het Middellandse Zeegebied.

Onderzoek je geweten!

Toen de heilige Paulus van zijn paard gestoten werd, was hij geschokt toen Onze Lieve Heer hem de vraag stelde: "Waarom vervolgt gij Mij?" Met andere woorden, open je ogen! Onderzoek je geweten! Besef dat je iets doet waarvan, als je een oprecht gewetensonderzoek doet, je zult ontdekken dat het verkeerd is.

Wie zijt Gij, Heer?

De vraag van onze Heer deed denken aan de vraag die Onze Heer zelf stelde aan de man die Hem sloeg tijdens zijn lijdensweg: "Als Ik verkeerd heb gesproken, bewijs dan, dat het verkeerd was; maar heb Ik goed gesproken, waarom slaat ge Mij dan?" In feite gaf Sint-Paulus Hem geen antwoord omdat hij er geen te geven had. Hij antwoordde simpelweg: "Wie zijt Gij, Heer?" En hij zei meteen "Heer" omdat hij voelde Wie het werkelijk was. Onze Heer antwoordde: "Ik ben Jezus, die gij vervolgt."

Bestel Fatima-rozenkrans

Wind van genade

Door te zeggen "Wie gij vervolgt," maakte Onze Heer duidelijk Wie Hij is. Hij zei tegen Sint-Paulus: Zie wie ik ben. Zie wie u vervolgt, en meet dus hoe afzichtelijk uw misdaad is. Hierna voegt Onze Heer een wat mysterieuze uitspraak toe: "(het valt u hard terug te slaan tegen de prikkel." De prikkel is de wind. Hij zei dat het moeilijk is om tegen de wind in te gaan. In dit geval is de wind de waaiende wind van genade die Paulus een tijdlang had opgeroepen tot bekering, maar hij verzette zich ertegen. De context leidt in ieder geval tot deze hypothese.

Volledige verandering

Sint-Paulus antwoordde op zijn eigen radicale manier. Hij verspilde geen tijd. Hij zag dat hij fout zat en stelde zich in dienst van God. Hij vroeg: "Heer, wat wilt U dat ik doe?" De Handelingen der Apostelen zeggen dat hij beefde en verbaasd was toen hij de vraag stelde. Met andere woorden, de klap was aangekomen. Hij was gedesoriënteerd en bang. Hij was geschokt toen hij een korte beproeving van enkele minuten doormaakte die hem volledig veranderde en zijn ziel door elkaar schudde. Onze Heer zei toen tegen hem: "Sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat gij moet doen."

Als een kind gehoorzamen

Waarom zei Onze Lieve Heer hem niet meteen wat hij moest doen? De hele dialoog vond plaats terwijl Sint-Paulus verblind was en op de grond lag. Hij moest opstaan en naar de stad gaan om uit te zoeken wat hij moest doen. Met andere woorden, hij moest de bevelen van Onze Lieve Heer langzaam ontvangen en zich nederig onderwerpen als een kind dat bevelen aanneemt van zijn meerdere.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Ik ben uw Heer

Onze Heer zei tegen hem: Ga dus tastend en stap voor stap vooruit, om uit te vinden wat ik wil, want ik ben uw Heer en beveel u als een dienaar, die onder de bevelen van zijn Heer staat en niets anders kan doen.

Volledige instorting van trots

De heilige Paulus wist dus niet wat God van hem wilde. Hij wist zelfs niet of God wilde dat hij zijn hele leven blind zou blijven. Hij, de grote Paulus, de voortreffelijke en illustere Farizeeër, ging nu de stad Damascus binnen als een kind, aan de hand geleid. Met andere woorden, het was de volledige ineenstorting van zijn trots. De tekst van de Handelingen eindigt aldus: "Men leidde hem dus bij de hand, en bracht hem naar Damascus."

Met andere woorden, hij kwam Damascus binnen als een blinde man. Daar zou hij enkele dagen blind zijn, totdat de schellen van zijn ogen zouden vallen.

Deze tekst, eerder gepubliceerd op tfp.org, is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira op 24 januari 1966 hield.

Laatst bijgewerkt: 24 januari 2023 14:18

Doneer