Allerzielen: bidden voor overledenen als werk van naastenliefde

Allerzielen: bidden voor overledenen als werk van naastenliefde

THEMA'S:

Allerzielen, de "Gedachtenis van alle gelovige overledenen" komt voort uit de leer van de katholieke Kerk. Die luidt dat gelovigen niet vrij zijn van de tijdelijke straf die zij door de zonde hebben verdiend en van hun gehechtheid aan de zonde. En dat ze niet onmiddellijk na hun dood het gelukzalige visioen in de hemel kunnen genieten, maar eerst gezuiverd moeten worden in het vagevuur. Zij kunnen daarbij geholpen worden door de gebeden, aalmoezen en offers van de nog levende gelovigen op aarde.

Lees ook: Waar komt Allerheiligen vandaan?

Werk van naastenliefde

Het bidden voor de overledenen is reeds een voorchristelijk gebruik. Het volk Israël in de laatste eeuwen voor Christus bracht dit al in praktijk. Deze plicht van naastenliefde voor de overledenen, die het volk van God in het Oude Testament in acht nam, werd door de Kerk in het Nieuwe Testament voortgezet. In de loop der tijden vond zij niet alleen uitdrukking in de openbare en particuliere gebeden van de gelovigen en in hun culturele en godsdienstige tradities, maar vooral in het zingen van het officie voor de doden en in het opdragen van het Heilig Misoffer voor de "arme zielen in het vagevuur".

Lees ook: 5 redenen waarom Maria noodzakelijk is voor onze geestelijke groei

Gezamenlijk gebed voor de zielen in het vagevuur

In de elfde eeuw verspreidde de gebedstraditie die de heilige abt Odilo van Cluny voor de kloosters van zijn orde had ingesteld, zich naar andere religieuze congregaties en vandaaruit naar de universele (wereldwijde) Kerk. Zo maakten de vele verschillende lokale data voor het herdenken van de doden die in de Kerk waren ontstaan, plaats voor de universele viering van "Allerzielen" op 2 november, direct na het feest van Allerheiligen. Op deze feestdag en gedurende de hele maand november verleent de Kerk vele aflaten voor de gebeden en vrome gebruiken van de gelovigen, wanneer deze worden geofferd voor de verlichting en de vrijlating van de heilige zielen.

Een Engelstalige versie van dit artikel werd eerder gepubliceerd op americaneedsfatima.org

Bestel Fatima boek

Laatst bijgewerkt: 2 november 2021 05:51

Doneer