7 juli: feestdag heilige Cyrillus en Methodius

7 juli: feestdag heilige Cyrillus en Methodius

THEMA'S:

Cyrillus en Methodius werden geboren in Thessalonika, Griekenland. Het gebied werd bewoond door veel Slavische mensen, en de broers leerden hun taal. Zij werden uiteindelijk priesters en werden op verzoek van prins Rostislav naar Moravië gestuurd, een Slavisch volk, om de mensen in hun eigen taal te prediken.

Mis in het Slavisch

In 863 maakten de broers deel uit van een kleine groep missionarissen die naar Moravië werden gestuurd. De groep werd geleid door Cyrillus, en zij namen een instrument van onschatbare waarde mee: de heilige Mis die voor het eerst in het Slavisch werd vertaald. De door de Duitsers beïnvloede geestelijkheid accepteerde de missionarissen niet en wantrouwde de vertaalde liturgie.

Wijding tot bisschop

Het katholicisme bloeide op in het vreemde land, en de missionarissen hadden al snel behoefte aan meer priesters. Maar zonder de steun van de plaatselijke geestelijkheid hadden zij geen bisschop om nieuwe priesters te wijden. Zij reisden naar Rome om een beroep te doen op Paus Adrianus II, die de vertaalde liturgie officieel goedkeurde en hen beiden tot bisschop wijdde.

Nieuwe vorst

Terwijl zij nog in Rome waren, stierf Cyrillus op 14 februari 869 en droeg de leiding over aan zijn broer. Methodius keerde terug naar Moravië, met een brief van goedkeuring van de Paus. Sinds zijn vertrek was Rostislav echter verdreven door zijn neef, Svatopluk, die een bondgenoot van Carloman van Beieren was geworden. De nieuwe vorst was tegen de missionarissen.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Gevangenschap

Methodius werd twee jaar gevangen gehouden voordat de paus, nu Johannes VIII, zijn vrijlating kon bewerkstelligen. Paus Johannes verbood het gebruik van het Slavisch in de liturgie, maar Methodius ging door met zijn missie. Zijn vijanden beschuldigden Methodius ook van ketterij. Later wist de heilige bisschop ten overstaan van de paus zowel van zijn orthodoxie als van de noodzaak van het gebruik van het Slavisch in de liturgie te overtuigen, hetgeen Johannes VIII met enig voorbehoud weer instelde.

Missiewerk gehinderd

Methodius besteedde de laatste vier jaar van zijn leven aan de voltooiing van de Slavische vertaling van de Bijbel, wat erop wijst dat hij door de voortdurende Germaanse tegenstand verhinderd werd zijn missiewerk ten volle uit te oefenen. Methodius stierf op 6 april 884, zijn lichaam uitgeput van zijn apostolische inspanningen.

Bestel Wonderdadige Medaille

Laatst bijgewerkt: 6 juli 2022 15:16

Doneer