22 juli: feestdag van Heilige Maria Magdalena

22 juli: feestdag van Heilige Maria Magdalena

THEMA'S:

Maria Magdalena, "de boetvaardige" genoemd, was een vrouw van grote schoonheid die bekend stond als een zondares, maar in haar ziel werd geraakt door de barmhartige macht van Onze Heer Jezus Christus en tot grote bekering kwam. De Schrift spreekt van de Heer die "zeven demonen" uit haar verdreef, symbolisch voor de zeven hoofdzonden (Marcus 16:9).

Dood door steniging

In de veronderstelling dat zij Onze Heer wilde bedriegen, was zij door de Schriftgeleerden en Farizeeën aan Hem voorgesteld, terwijl Hij in de tempel onderricht gaf. Maria Magdalena was betrapt op overspel en de wet van Mozes was heel duidelijk over de straf daarop: dood door steniging. In stilte begon Onze Lieve Heer met Zijn vinger op de grond te schrijven. Op hun aanhoudende vragen, richtte Hij Zich op en antwoordde: "Wie onder u zonder zonde is, laat hij de eerste steen werpen", en zich voorover buigend, keerde Hij terug tot Zijn geschrift in het stof.

Maria Magdalena 1

Zondig niet meer

Een voor een vertrokken zij, totdat er niemand overbleef dan de rechter en de beschuldigde. "Toen verhief Jezus zich en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij, die u beschuldigd hebben? Heeft niemand u veroordeeld? Zij sprak: Niemand, Heer. En Jezus zeide: Ik zal u ook niet veroordelen. Ga heen, en zondig niet meer" (Johannes 8:10-11). Vanaf dat moment was haar hart volledig veroverd.

Onbevreesd voor zichzelf

In het huis van Simon de Farizeeër, goot de berouwvolle Magdalena kostbare zalven op Jezus' voeten en droogde ze daarna af met haar haren (Johannes 7:38). Toen haar daad door de gastheer werd afgekeurd, zei Onze Heer ter verdediging: "Vele zonden zijn haar vergeven, omdat zij veel heeft liefgehad" (Johannes 7:47). Maria Magdalena was de zuster van Martha en Lazarus van Bethanië, die de Heer na vier dagen uit de dood had opgewekt. Zij stond samen met de moeder van de Heer en andere heilige vrouwen aan de voet van het kruis, onbevreesd voor zichzelf. Zij was het ook die, samen met anderen, als eerste het lege graf ontdekte na de opstanding van de Heer. En het was aan Maria Magdalena dat de Heer voor het eerst verscheen nadat Hij was opgestaan.

Maria Magdalena 2

Heilige Grot

Na het martelaarschap van de apostel Jacobus in Jeruzalem, toen de vervolging toenam, zegt de traditie dat Lazarus, Martha en Maria Magdalena, samen met anderen, in een boot werden gezet en naar zee vertrokken. Deze boot landde op de zuidkust van Frankrijk. Terwijl Lazarus en Martha verder gingen om de Provence te evangeliseren, een feit dat in de Franse geschiedenis wordt geclaimd, trok Maria zich terug in een grot in een berg, bekend als La Sainte-Baume, of De Heilige Grot. In deze grot leefde zij dertig jaar lang het leven van een boetelinge, tot aan haar dood. Vandaag de dag is er op deze plaats een heiligdom waar haar relikwieën worden vereerd. Haar feestdag is 22 juli.

Dit artikel is vertaald en met toestemming overgenomen van americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2022 05:59

Doneer