2 augustus: feestdag van de Heilige Alfonsus van Liguori

2 augustus: feestdag van de Heilige Alfonsus van Liguori

THEMA'S:

Alfonsus werd in 1696 geboren in de buurt van Napels, Italië, als zoon van een zeeofficier en zijn Spaanse vrouw. Opgeleid aan de Universiteit van Napels, promoveerde Alfonsus op zestienjarige leeftijd.

Missiewerk in arme gebieden

Op zijn negentiende was hij advocaat, maar hij besloot zijn leven aan God te geven en verliet de praktijk om apostolaat te gaan doen. Op 21 december 1726 werd Alfonsus tot priester gewijd. Hij bracht zes jaar door met apostolaat in heel Napels en verzamelde volgelingen terwijl hij ging. In 1732 vormde hij de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, een groep die bestond uit priesters en broeders die zich aan God hadden gewijd en missiewerk deden in arme gebieden. In 1749 werd de congregatie officieel erkend door Paus Benedictus XIV.

Alfonsus Ligiuori 3

Hevige pijnen

In 1762 werd Alfonsus bisschop van Napels, hoewel hij krachtig probeerde de eer te weigeren. Als bisschop begon hij onmiddellijk met de hervorming van zijn diocees. Dertien jaar lang gaf Alfonsus de armen te eten, reorganiseerde hij het seminarie en de religieuze huizen, gaf hij theologie en schreef hij veel. Zijn persoonlijke soberheid was streng, terwijl hij dagelijks de hevige pijnen van de reumatiek, die zijn lichaam begon te vervormen, moest verdragen. Hij bracht verscheidene jaren door met drinken uit slangen omdat zijn hoofd zo voorover gebogen was.

Alfonsus Ligiuori 2

Afgezet en buitengesloten

In 1780 liet Alfonsus zich verleiden tot het ondertekenen van een document ter koninklijke goedkeuring van zijn congregatie. Dit document wijzigde de oorspronkelijke regel, en als gevolg daarvan werd Alfonsus elk gezag onder de Redemptoristen ontzegd. Afgezet en buitengesloten van zijn eigen congregatie, leed Alfonsus veel angst. Hij stierf in 1787 in Nocera di Pagani bij Napels. Hij werd zalig verklaard in 1816 en heilig verklaard in 1839. In 1871 werd Alfonsus door Paus Pius IX uitgeroepen tot "Doctor van de Kerk". Zijn feestdag is 2 augustus.

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen van americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 2 augustus 2022 12:09

Doneer