18 redenen om vandaag nog de rozenkrans te bidden

18 redenen om vandaag nog de rozenkrans te bidden

THEMA'S:

De rozenkrans is door Onze Lieve Vrouw aan ons gegeven. Om de geboorte, het lijden en de verrijzenis van Jezus Christus te gedenken. En Maria's glorierijke tenhemelopneming en haat kroning in de Hemel! Dit zijn de krachtigste redenen om vandáág nog de rozenkrans te bidden:

"Blijf elke dag de rozenkrans bidden."
Onze Lieve Vrouw van Fatima aan zuster Lucia

"De Allerheiligste Maagd heeft in deze laatste tijden waarin wij leven een nieuwe werkzaamheid gegeven aan het bidden van de rozenkrans, zodanig dat er geen enkel probleem is, hoe moeilijk het ook is, of het nu tijdelijk of vooral geestelijk is, in het persoonlijke leven van ieder van ons, van onze gezinnen... dat niet door de rozenkrans kan worden opgelost. Er is geen enkel probleem, zeg ik u, hoe moeilijk het ook is, dat we niet kunnen oplossen door het gebed van de Heilige Rozenkrans."
Zuster Lucia dos Santos, zieneres van Fatima

"Nooit zal iemand die elke dag zijn rozenkrans bidt op een dwaalspoor worden gebracht. Dit is een verklaring die ik graag met mijn bloed zou ondertekenen."
De heilige Louis de Montfort

Bestel Fatima boek

"U zult alles wat u van mij vraagt verkrijgen door het bidden van de rozenkrans."
Onze Lieve Vrouw tot de zalige Alan de la Roche

"Geef me een leger dat de rozenkrans bidt en ik zal de wereld veroveren."
De zalige paus Pius IX

"Als u volhardt in het bidden van de rozenkrans, zal dit een zeer waarschijnlijk teken zijn van uw eeuwige verlossing."
De zalige Alan de la Roche

"De grootste methode van bidden is het bidden van de rozenkrans."
De heilige Franciscus van Sales

"Wanneer de Heilige Rozenkrans goed wordt gezegd, geeft het Jezus en Maria meer glorie en is het verdienstelijker dan enig ander gebed."
De heilige Louis de Montfort

"Op een dag zal Onze Lieve Vrouw door de rozenkrans en het scapulier de wereld redden."
De heilige Dominicus

"De Heilige Rozenkrans is de opslagplaats van ontelbare zegeningen."
De zalige Alan de la Roche

Lees ook: De rozenkrans was haar ladder naar de hemel

"Als u trouw de rozenkrans bidt tot in de dood, verzeker ik u dat u, ondanks de ernst van uw zonden, 'een nooit verblekende kroon van heerlijkheid zult ontvangen' (1 Petrus 5:4)."
De heilige Louis de Montfort

"U moet weten dat wanneer u Maria 'begroet', zij u onmiddellijk begroet! Denk niet dat zij een van die onbeleefde vrouwen is waarvan er zoveel zijn, integendeel, zij is uiterst hoffelijk en aangenaam. Als je haar groet, zal ze je meteen antwoorden en met je praten!"
De heilige Bernardinus van Siena

"Bid je rozenkrans met geloof, met nederigheid, met vertrouwen en met volharding."
De heilige Louis de Montfort

Bestel Wonderdadige Medaille

"De rozenkrans is het mooiste en rijkste aan genaden van alle gebeden; het is het gebed dat het Hart van de Moeder Gods het meest raakt...en als u wilt dat er vrede heerst in uw huizen, bidt dan de gezinsrozenkrans." -De heilige paus Pius X

"Zelfs als je op de rand van de verdoemenis staat, zelfs als je met één been in de hel staat, zelfs als je je ziel aan de duivel hebt verkocht zoals tovenaars die zwarte magie beoefenen, en zelfs als je een ketter bent zo koppig als een duivel, dan zal je vroeg of laat bekeerd worden en je leven beteren en je ziel redden, als - en let goed op wat ik zeg - als je elke dag tot aan je dood de Heilige Rozenkrans devoot bidt om de waarheid te leren kennen en berouw en vergiffenis voor je zonden te krijgen."
De heilige Louis de Montfort

Bestel Fatima-rozenkrans

"Als u uw rozenkrans bidt, verheugen de engelen zich, de Heilige Drie-eenheid verheugt zich erin, mijn Zoon vindt er ook vreugde in, en ikzelf ben gelukkiger dan u kunt vermoeden. Na het Heilig Misoffer is er niets in de Kerk waar ik zoveel van hou als de rozenkrans."
Onze Lieve Vrouw tot de zalige Alan de la Roche

"Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u! Geen enkel wezen heeft ooit iets gezegd dat mij meer behaagt en niemand zal ooit iets kunnen vinden of zeggen dat mij meer behaagt."
Onze Lieve Vrouw tot de heilige Mechtilde

"Nooit zal iemand die elke dag zijn rozenkrans bidt een formele ketter worden of door de duivel op een dwaalspoor worden gebracht."
De heilige Louis de Montfort

Dit artikel verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 3 november 2023 16:38

Doneer