13 juni: Feestdag van de Heilige Antonius van Padua

13 juni: Feestdag van de Heilige Antonius van Padua

THEMA'S:

Antonius werd geboren als Fernando Martins in Lissabon, Portugal, in augustus 1195. Zijn adellijke en rijke familie zorgde ervoor dat hij onderricht kreeg op de school van de kathedraal, waar hij een diepe religieuze vroomheid werd bijgebracht.

Vijftien jaar

Op vijftienjarige leeftijd trad Fernando toe tot de Augustijner orde in de abdij van Sint Vincentius in de buitenwijken van Lissabon en studeerde er theologie, Latijn en de Heilige Schrift. Het was na zijn priesterwijding dat Fernando voor het eerst in contact kwam met enkele Franciscaner broeders die zich in de buurt van zijn klooster vestigden.

Martelaren

Vanaf het begin voelde Fernando zich sterk aangetrokken tot de eenvoudige, evangelische levensstijl van de broeders. Het was echter pas toen het nieuws kwam van de eerste martelaren van hun orde - vijf Franciscanen onthoofd in Marokko - en Fernando hun verminkte lichamen, die waren vrijgekocht, begraven zag worden in de abdij van Santa Cruz, dat hij toestemming kreeg om de Augustijner orde te verlaten en zich aan te sluiten bij de Franciscanen, waar hij de nieuwe naam Antonius kreeg.

Slechte gezondheid

Hij was zo geïnspireerd door het voorbeeld van de martelaren, dat hij zelf naar Marokko vertrok, in de hoop ook martelaar te worden. Onderweg werd hij echter ernstig ziek en moest naar Portugal terugkeren om weer gezond te worden. Volgens de plannen van de Goddelijke Voorzienigheid werd het schip op de terugreis uit koers geblazen en belandde het op Sicilië. Van Sicilië ging hij naar Toscane, waar hij in een klooster van de orde werd opgenomen, maar later werd hij in het landelijke kluizenaarsoord van San Paolo bij Forlì in Romagna opgenomen, een keuze die hij wegens zijn slechte gezondheid maakte. Daar leefde hij in een cel die door een van de broeders in een nabijgelegen grot was gemaakt en bracht hij zijn tijd door met privé-gebed en studie.

St Anthony of Padua Angel

Welsprekendheid

Op een dag, in 1222, werd Antonius in de stad Forli, ter gelegenheid van een wijding, overgehaald om de homilist te zijn. Zijn onderricht van het katholieke geloof was zo eenvoudig en klinkend, dat zelfs de meest ongeletterde en onschuldige het kon begrijpen en het maakte grote indruk op allen die het hoorden. Niet alleen zijn rijke stem en zijn boeiende manier van spreken, maar het hele thema en de inhoud van zijn toespraak en zijn ontroerende welsprekendheid hielden de aandacht van zijn toehoorders vast. Iedereen was onder de indruk van zijn kennis van de Heilige Schrift, verworven tijdens zijn jaren van eenzaamheid in de kluizenarij van Forli.

'Hamer der Ketters'

Antonius stond in Italië bekend als de "Hamer der Ketters". Zijn grote bescherming tegen hun leugens en bedrog op het gebied van de christelijke leer was het uitspreken, eenvoudig en onschuldig, van de heilige naam van Maria. Uitmuntend onder de verhalen over zijn omgang met de ketters - die niet naar hem wilden luisteren toen hij hen de waarheden en de vreugde van het Evangelie probeerde bij te brengen - is het verhaal dat vertelt hoe hij op een dag zo gefrustreerd raakte door hun koppigheid dat hij naar buiten ging en voor de vissen preekte, die in drommen bijeenkwamen om aandachtig naar zijn woorden te luisteren, hun hoofden uit het water staken en weigerden weg te gaan voordat ze de zegen van de heilige hadden ontvangen.

Doctor van de Kerk

Antonius stierf in 1231, op de leeftijd van vijfendertig jaar, en werd minder dan een jaar later heilig verklaard door paus Gregorius IX. Hij werd uitgeroepen tot "Doctor van de Kerk" en wordt in het bijzonder aangeroepen als de "Patroonheilige van de verloren voorwerpen". Zijn feestdag is 13 juni.

Bestel Wonderdadige Medaille

Gebed tot de heilige Antonius

Uit het Officie van de Heilige Antonius van 1233 komt dit prachtige gebed:

Si quaeris miracula,Als je om wonderen verzoekt,
Mors, error, calamitas,
Dan verdwijnen dood, dwaling,
Daemon, lepra fugiunt.
rampspoed, duivel en melaatsheid.
Aegri surgunt sani.
Zieken staan gezond weer op.


refr.:
refr.:
Cedunt mare, vincula.
Vloed en boeien wijken.
Membra resque perditas
Jong en oud vragen, en krijgen
petunt et accipiunt
hun toebehoren en
iuvenes et cani.
verloren zaken terug.


Pereunt pericula
Gevaren lossen op, nood wijkt.
Cessat et necessitas.
Laat degenen maar vertellen
Narrent hi qui sentiunt,
die het meegemaakt hebben:
Dicant Paduani.
die van Padua bijvoorbeeld!


refr.
refr.


Gloria Patri et Filio
Eer aan de Vader en de Zoon
Et Spiritui Sancto.
En de Heilige Geest.


refr.
refr.


Ora pro nobis,
Bid voor ons,
Beate Antoni.
zalige Antonius.
Ut digni efficiamur
Opdat wij de beloften
promissionibus Christi.
van Christus waardig worden.

Dit artikel is vertaald en met toestemming overgenomen van onze zustercampagne America Needs Fatima. Bron.
Het gebed uit het Officie is overgenomen van de website van de Antoniusparochie in Maastricht. Bron.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2022 06:00

Doneer