11 juni: Feestdag van de Heilige apostel Barnabas

11 juni: Feestdag van de Heilige apostel Barnabas

THEMA'S:

Hoewel Barnabas, een Jood van Cyprus, niet één van de Twaalf was die door Onze Heer waren uitgekozen, wordt hij toch beschouwd als een apostel.

Hij was nauw betrokken bij de apostelen na Pinksteren, en was hoofdverantwoordelijk voor hun aanvaarding van Paulus, die pas bekeerd was, in hun midden.

Barnabas werd door de apostelen gezonden om een leidende hand te bieden bij de recente evangelisatiepogingen in Antiochië. Het succes in Antiochië leidde tot zijn eerste officiële zendingsreis: de heilige man reisde overal heen om het evangelie te verkondigen aan allen die wilden luisteren, zelfs aan heidenen. Barnabas nam Paulus met zich mee, en de twee bleven vele jaren samen evangeliseren en het Evangelie verkondigen.

Heilige Barnabas apostel 2

De apostel heette Jozef maar krijgt in de Heilige Schrift de Griekse naam Barnabas, wat "Zoon van de vertroosting" betekent.

Later, toen de twee apostelen besloten hun zending opnieuw op te vatten, ontstond er een scherp dispuut tussen hen over de vraag of Johannes Marcus hen moest vergezellen, en zij gingen elk hun eigen weg: Paulus met Silas naar Klein-Azië en Barnabas met Johannes Marcus op weg naar Cyprus.

In de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korinthiërs geeft hij aan dat hun vriendschap door deze onenigheid niet was aangetast.

Er wordt gezegd dat Barnabas gestenigd werd in Salamis, de Griekse stadstaat bij Cyprus, omstreeks het jaar 60.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van onze zusterorganisatie America needs Fatima. Bron.

Laatst bijgewerkt: 10 juni 2022 14:00

Doneer