Wat vindt ú belangrijk? Deel uw mening:

De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen zet zich met hart en ziel in om Nederland en Vlaanderen terug te winnen voor Onze Lieve Vrouw door de boodschap van Fatima te verspreiden en de devotie tot Haar Onbevlekte Hart te bevorderen.

Nu willen we van u horen. Vul deze korte enquête in om uw gedachten te delen over de verspreiding van katholieke devotie in deze tijd van verwarring en crisis.

Het publiceren van heiligenlevens op de website 
Het verspreiden van de Fatima-boodschap 
Het verspreiden van de Wonderdadige Medaille 
Het organiseren van publiek rozenkransgebed 
De kennis van het geloof vergroten met brochures 
Het verspreiden van de Benedictusmedaille 
Het promoten van de rozenkrans 
Het verspreiden van de devotie tot Padre Pio 
Het voeren van straatcampagnes tegen blasfemie 
Het verspreiden van novenen 

Uw gegevens

Aanhef 
Uw naam
Doneer