Laat ons binnen de richtlijnen naar de Mis gaan

Respectvol beroep op de Nederlandse bisschoppen

Laat ons binnen de richtlijnen naar de Mis gaan

“Ik zal opgaan tot het altaar Gods. Tot God, die mijn jeugd verblijdt.”

De Nederlandse overheid laat gelovigen toe kerkvieringen bij te wonen, mits richtlijnen gevolgd worden: maximaal dertig personen per viering, met anderhalve meter afstand.

Echter de Nederlandse bisdommen laten geen publieke Heilige Missen toe.

Daarom doen wij een respectvol beroep op de bisschoppen om de geestelijke noden van de gelovigen in overweging te nemen, en om de gelovigen toegang te geven tot de Heilige Mis.

De Kerk is een zichtbaar en gemeenschappelijk instituut. Het is mogelijk om de gelovigen van dienst te zijn met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Veel kan gedaan worden, in eenheid met de Kerk.

Teken ons respectvol beroep op de Nederlandse bisschoppen en vraag ze de heilige Mis beschikbaar te maken voor de gelovigen.

Lees meer