‘Mijn Onbevlekt Hart Zal Triomferen’ is een campagne van Stichting Civitas Christiana.

Onze campagne heeft het grote doel voor ogen, om 10.000 medailles in Nederland te verspreiden.

Bent u in nood? Waagt u zelf een poging.

Vraag Maria om de gewenste genade en draag de medaille met toewijding en trouw.

Wilt u om een genade vragen voor een vriend of bidden voor iemand die in crisis verkeert, verdrietig is of aan bekoringen lijdt?

Richt een noveen tot Onze Lieve Vrouw en geef deze persoon een Wonderdadige Medaille.

Er is een belofte van de Maagd Maria zelf, om gevraagde genade niet te weigeren.

Onze Lieve Vrouw zei:

“Al degenen die deze medaille om hun hals dragen, zullen grote genaden ontvangen. De genaden zullen overvloedig zijn voor hen die haar met vertrouwen dragen.”

Deze belofte wordt bevestigd door ontelbare genaden!

Ik ben Jan de Hommel, campagneleider van Mijn Onbevlekt Hart Zal Triomferen.

Met mijn medewerkers en vrijwilligers werk ik aan de verspreiding van devotie tot Onze Lieve Vrouw, en de verkondiging van de bekeringsboodschap die zij geopenbaard heeft in La Salette, Lourdes en bovenal Fatima.

Deze grote Mariaverschijningen zijn ingeluid in 1830.

Toen verscheen Onze Lieve Vrouw aan zuster Catherine Labouré, een novice van de Dochters van Liefde van Vincentius a Paulo, in het klooster van de Rue du Bac, Parijs.

Maria gaf zuster Catherine de duidelijke opdracht om de Wonderdadige Medaille te vervaardigen en te verspreiden.

Vanaf de verschijningen in 1830 tot op heden zijn er miljoenen, zo niet miljarden medailles geslagen en uitgedeeld op alle vijf de continenten.

De eerste werden al in 1832 geslagen; tien jaar later waren het er al 100 miljoen!

Hoe kan het succes van de Wonderdadige Medaille worden verklaard?

In 1832 brak er een vreselijke epidemie uit in Parijs. De verspreiding van de medaille droeg bij aan het herstel van veel zieke mensen en uiteindelijk aan de volledige inperking van cholera.

Sindsdien kunnen de meldingen van onverwachte bekeringen, eigenlijk onmogelijke genezingen en bescherming tegen gevaren, niet meer worden geteld.

Deze stroom van genade, die van de hemel naar het aardse bestaan vloeit, gaat ook nu nog door voor hen die haar met vertrouwen dragen.