Mijn intentie voor Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille

Mijn intentie voor Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille

O Heilige Maagd Maria, breng mijn gebeden bij uw Zoon. Hoor mijn smeekbede! Dit is mijn intentie:

Mijn naam
Doneer