Paus Franciscus: “Als je niet met het Concilie bent, ben je niet met de Kerk!” En het Concilie? Is deze met de Kerk?

Op 30 januari, sprekend tot Italiaanse bisschoppen over catechese, veranderde paus Franciscus plotseling van onderwerp en sprak over het Tweede Vaticaans Concilie. Hij verklaarde: “Het Concilie is het leergezag van de Kerk. Ofwel ben je bij de Kerk en volg je dus het Concilie, en als je het Concilie niet Lees meer…

Paus Franciscus steunt homoseksuele geregistreerde partnerschappen, maar een intrinsiek kwaad kan geen wettelijk recht zijn

Francesco, een documentaire van Evgeniy Afineevski die op 21 oktober werd uitgebracht, schokte miljoenen katholieken, omdat paus Franciscus hierin zichtbaar de legalisering van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht onderschreef. Twee kardinalen, verschillende bisschoppen, priesters en leken benadrukten het voor de hand liggende: de pauselijke goedkeuring is onverenigbaar met de Lees meer…

Help ‘Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen’ tegen discriminatie door de gemeente Bergen (L)

‘Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen’ groeit uit haar jasje in Heilig Landstichting. Daarom heeft Civitas Christiana, de overkoepelende stichting waartoe de religieuze campagne behoort, het oog laten vallen op het historische pand Auberge de Grote Waaij, gelegen in het dorpje Well, dat weer deel uitmaakt van de Noord-Limburgse gemeente Bergen (L).

(meer…)