Voorkeursoptie voor het gezin

100 vragen en antwoorden betreffende de synode

Dat het gezin op veel terreinen een werkelijke en diepe crisi doormaakt lijkt een inschatting te zijn die objectief waar is. Nu we met deze realiteit geconfronteerd worden, zou het onverstandig zijn deze crisis te ontkennen of te minimaliseren. We moeten er rekening mee houden, het belang en de omvang ervan inschatten en wegen proberen te vinden om de crisis te overwinnen. Dit is het doel dat het boekje Voorkeursoptie voor het gezin met realisme en hoop nastreeft.

Inhoud:

 1. De Bisschoppensynode en haar gezag
 2. De voorbereiding voor de gezinssynode van 2014
 3. De Kerk en het gezin
 4. De seksuele revolutie
 5. De behandeling op de Synode van 2014 van de verhouding Kerk en wereld
 6. Morele leer en pastorale praktijk
 7. Persoonlijk geweten en leergezag
 8. Huwelijk en gezin
 9. Communie voor van tafel en bed gescheidenen, echtgescheidenen, en hertrouwde gescheidenen
 10. Homoseksualiteit en homoseksuele verbintenissen
 11. Enkele sleutelwoorden in het synodedebat
 12. Toepassingen van barmhartigheid op de gezinssituatie
 13. De rol van bovennatuurlijke genade in de toewijding aan de gezinskuisheid

Ja, stuur mij gratis Voorkeursoptie voor het gezin

Aanhef: *
Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. Privacybeleid.