Kruisweg

Met overwegingen door Plinio Corrêa de Oliveira

De gebeden in deze brochure zijn bestemd voor privégebruik.

 • Openingsgebed
 • Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld
 • Tweede statie: Jezus neemt het zware kruis op Zijn schouders
 • Derde statie: Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis
 • Vierde statie: Jezus ontmoet Zijn Moeder
 • Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
 • Zesde statie: Veronica droogt het aangezicht van Jezus af
 • Zevende statie: De tweede val van Jezus onder het kruis
 • Achtste statie: Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem
 • Negende statie: Jezus valt voor de derde keer onder het kruis
 • Tiende statie: Jezus wordt ontdaan van Zijn klederen en krijgt gal en azijn te drinken
 • Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld
 • Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis
 • Dertiende statie: Jezus wordt van het kruis gehaald
 • Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd

Ja, stuur mij gratis Kruisweg

Aanhef: *
Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. Privacybeleid.