Video: essentiële waarheden over engelen

Video: essentiële waarheden over engelen

Veel mensen geloven in engelen. Echter weinig mensen weten wie en wat deze onstoffelijke wezens zijn. Nemen ze ruimte in? Hoe bewegen ze? Hoe kiest God onze Engelbewaarder? Hoe kunnen wij die bij ons dagelijks leven betrekken?

Op al deze vragen ging Daniel Martins in tijdens zijn lezing over engelen, die hij op zaterdag 6 november hield op het hoofdkwartier van de campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen. Bekijk hier deel 1 van de lezing, die vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar is:

Deel 2: