Rozen naar Lisieux: vrijwilligers brachten uw intenties naar Sint-Theresia

Rozen naar Lisieux: vrijwilligers brachten uw intenties naar Sint-Theresia

THEMA'S:

Sint-Theresia, laat het rozen regenen op ons en op onze geliefden! Met dat verzoek gingen vrijwilligers van de campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen naar Lisieux, om daar honderden rozen te brengen, geschonken door vele gelovigen uit Nederland en Vlaanderen. De intenties van alle deelnemers werden bij haar relieken gelegd, als directe smeekbede om haar voorspraak.

De heilige Theresia van het kind Jezus wordt over heel de wereld vereerd. Tot op de dag van vandaag proberen vele gelovigen wereldwijd haar voorbeeld te volgen en haar 'kleine weg' tot Christus in hun eigen leven toe te passen. Het Karmelitessenklooster in Lisieux, waar ze tot haar dood verbleef, is een echt pelgrimsoord geworden. Sint-Theresia, in de Nederlandse volksmond ook wel liefdevol 'kleine Trees' genoemd, is een inspiratiebron voor de campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen. We wilden daarom graag de intenties van onze medestanders, vergezeld van prachtige rozen, naar haar reliekschrijn in Lisieux te brengen, om zo om haar voorspraak te vragen.

Lisieux 340 rozen min

In grote emmers werden 340 verse rozen in de mooiste kleuren meegebracht.

We verstuurden een uitnodiging naar onze achterban. Op zaterdag 16 juli, feestdag van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel, zouden we in Lisieux zijn. Voor een klein bedrag kon iedereen een of meerdere rozen bestellen, vergezeld van zijn of haar bijzondere intenties. Heel veel mensen deden mee, een illustratie van de populariteit van deze heilige in ons land. Onze vrijwilligers brachten niet minder dan 340 rozen naar Frankrijk!

De vrijwilligers gingen bij aankomst rechtstreeks naar de Karmel, waar de Heilige Mis nog bezig was. We maakten van de gelegenheid gebruik om foto's te maken bij het beeld van Sint-Theresia dat in de tuin staat. Op de achtergrond de Karmel:

Lisieux beeld tuin

Onze vrijwilligers brachten de rozen in de grafkapel van Sint-Theresia van Lisieux, in het klooster. In de glazen kist in de kapel ligt een prachtig beeldhouwwerk van Theresia, dat enkele delen van haar lichaam bevat.

Lisieux kapel

Een zuster van de Karmel, belast met het klaarmaken en plaatsen van de vele rozen die pelgrims naar de kapel brengen, zette onze rozen in vazen bij het beeld van Sint-Theresia. Ze zullen daar enige tijd blijven staan.

Lisieux kapel 2

Daarna gingen de vrijwilligers naar de basiliek van Lisieux. Daar bevindt zich de Reliekschrijn, waarin de relieken van de heilige bewaard worden. Maar eerst bezochten we het grafmonument van haar ouders, de eveneens heiligverklaarde Louis Martin en Marie-Azélie Guérin. Samen kregen ze negen kinderen, waarvan er vier jong overleden. De andere vijf traden allen in het klooster in.

Lisieux graf ouders

In de Reliekschrijn liggen de relieken van de heilige Theresia, waaronder haar rechterhand, de hand die haar autobiografie L'Histoire d'une âme, "Geschiedenis van een Ziel" schreef. We plaatsten de intenties van alle deelnemers, tot op het laatst binnengekomen via brieven, e-mails, telefoontjes en donaties, in een speciaal daarvoor bestemde kist. Daarna baden we om de voorspraak van 'kleine Trees', speciaal voor alle meegebrachte intenties.

Lisieux Reliekschrijn

Het lijdt geen twijfel dat Sint-Theresia dankbaar de rozen in ontvangst nam en alle intenties liefdevol aan de voeten van haar Geliefde Bruidegom gelegd heeft. Moge Onze Lieve Heer al onze gebeden verhoren!

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2022 05:59

Doneer