Rozen bij heilige Theresia in Lisieux

Rozen bij heilige Theresia in Lisieux

Eind juni stuurde de campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen een brief rond aan gelovigen in Nederland. Met de uitnodiging om hun persoonlijke intenties op te geven. En de belofte die bij het graf van de heilige Theresia van het Kind Jezus in Lisieux te brengen.

Wij hebben de intenties bij heilige Theresia gelegd. Met voor elke intentie één roos:

Kort voor haar dood zei Theresia:

“Wat mij naar de hemel drijft, is de gedachte dat ik in een grote menigte van zielen de liefde voor God kan doen ontbranden, zielen die Hem voor altijd zullen loven.”

En:

“Ik zal het rozen laten regenen.”

“In de hemel zal ik bij het aanschouwen van Gods aangezicht niet zonder daden blijven. Ik zal op de aarde neerzien om hen te helpen die mij zoeken.”

Theresia helpt wie haar zoeken. In dat gelovig vertrouwen hebben veel medestanders van onze campagne hun intentie opgegeven.

Wij danken alle deelnemers aan deze actie. Moge de heilige Theresia rozen van goddelijke genade op allen laten regenen!