Rosary Rally op 6 mei: samen bidden voor de triomf van Maria's Onbevlekt Hart!

Rosary Rally op 6 mei: samen bidden voor de triomf van Maria's Onbevlekt Hart!

THEMA'S:

"Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen!" Deze belofte heeft Onze Lieve Vrouw gedaan. Aan Lucia, Francisco en Jacinta, de drie herdertjes uit Fatima. Maar ook aan ons Nederlanders. Na de vele beproevingen van onze tijd, zal haar Onbevlekt Hart overwinnen, ja triomferen over het kwaad!

Zaterdag 6 mei

In aanloop naar de glorieuze overwinning van de Vrouwe die de kop van de slang verpletteren zal, nemen wij de rozenkrans ter hand en bidden om haar machtige voorspraak. Daarom nodigt de campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen u uit om op zaterdag 6 mei deel te nemen aan de 3de Internationale Rosary Rally in Eindhoven.

Mgr. Rob Mutsaerts

De Internationale Rosary Rally is geen initiatief van onze campagne, maar heeft wel onze warme aanbeveling. De gebedsdag is een initiatief van Radio Maria en katholieke leken. Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, zal een lezing geven. Meer informatie vindt u op de website van Radio Maria.

Bekijk de promo-video:

Laatst bijgewerkt: 27 april 2023 14:40

Doneer