Nieuwe petitie roept Vlaamse bisschoppen op: geef geen 'homozegen'

Nieuwe petitie roept Vlaamse bisschoppen op: geef geen 'homozegen'

THEMA'S:

De bisschoppen van Vlaanderen proberen het homoseksuele "huwelijk" door te drukken door officiële "zegeningen" en "vieringen" te geven aan openlijk homoseksuele paren. Dit is in strijd met de katholieke leer. De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen lanceert daarom een petitie aan de Vlaamse bisschoppen, met het respectvol beroep de 'kerkelijke zegening' van homorelaties in te trekken.

Viering lijkt op huwelijk

Een document dat op 20 september 2022 werd uitgegeven en gepubliceerd in naam van de Vlaamse bisschoppen, bevat een voorstel voor een viering om homoseksuele verbintenissen in te zegenen. De formulering stelt openlijk dat homoseksuele paren "trouw" en "toegewijd" zijn aan elkaar, en de viering is zo gemaakt dat hij lijkt op een huwelijk.

Kardinaal Eijk

De Nederlandse kardinaal Wim Eijk heeft zijn Vlaamse collega's al opgeroepen het besluit te heroverwegen. De kardinaal schrijft: "Situaties die vanuit moreel oogpunt objectief verkeerd zijn [d.w.z. een zonde] kunnen niet gezegend worden. Gods genade schijnt niet op de weg van de zonde."

Katholieken in verwarring

De kardinaal waarschuwt verder: "de formulering van het gebed van de gemeenschap… suggereert dat relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht moreel te rechtvaardigen zijn." Dit, zegt hij, zal katholieken in verwarring brengen door te denken dat homoseksuele verbintenissen "moreel aanvaardbaar" zijn, naast een reeks andere seksuele morele verdorvenheden.

Gods zegen rust niet op zonde

Homoseksuele handeling zijn in strijd met Gods geboden. Daar kan nooit zegen op rusten. Daarom roepen we de Vlaamse bisschoppen op om hun besluit in te trekken en géén kerkelijk 'zegening' te geven over homoseksuele relaties. Teken nu de petitie!

Laatst bijgewerkt: 29 september 2022 15:53

Doneer