Nieuw boek “EUSSR” ontkracht de mythe van een katholieke EU

De EU ziet zichzelf als nieuwe Toren van Babel. Afbeelding achtergrond: CC-BY-4.0: © European Union 2020 – Source: EP.

Nieuw boek “EUSSR” ontkracht de mythe van een katholieke EU

THEMA'S:

Nu de EU-verkiezingen naderen, geeft Stichting Civitas Christiana een nieuw boek uit: EUSSR. Voor katholieken een boeiend boek, dat vanaf vandaag besteld kan worden.

De EU lijkt katholiek

De Europese eenwording is in gang gezet door vooral katholieke politici als Adenauer (Duitsland), De Gasperi (Italië) en Schuman (Frankrijk). Aan het begin kwamen de EU-grenzen grotendeels overeen met die van het katholieke rijk van Karel de Grote. En die gele sterren, is dat geen Mariale symboliek?

In goed geloof stemmen voor meer Europa

Zo bezien is de EU een op en top katholiek project. Generaties katholieken hebben dan ook in goed geloof gestemd voor (vooral christendemocratische) partijen die alsmaar meer Europese integratie willen. Dikwijls op aanraden van prelaten met politiek-linkse opvattingen.

Lees ook: Sint-Bernardinus van Siena: begenadigd predikant

Plinio Corrêa de Oliveira

Maar schijn bedriegt, zo laat EUSSR zien. Dit nieuwe boek citeert de memoires van de Braziliaanse katholieke activist Plinio Corrêa de Oliveira, die in 1952 gesprekken voerde met Europese leiders. In vertrouwen vertelden zij hem over hun verstrekkende plannen om een Europese superstaat te stichten die de historische christelijke naties van het continent zou verdringen.

EU dringt tegenwoordig ook abortus en gender op

De afgelopen decennia zijn we getuige geweest van een gestage verwerkelijking geweest van deze plannen. Op alle terreinen is de EU opgerukt. Brussel beslist niet alleen over onze valuta, ons migratiebeleid en onze klimaatdoelen, maar dringt ook abortus, gender en politiek-correcte censuur op.

Abortus als 'grondrecht'

Zo wil het Europees Parlement abortus niet alleen tot ‘grondrecht’ maken, maar wil het ook artsen straffen die uit gewetensbezwaar weigeren mee te werken aan het doden van ongeboren kinderen. Dit is onverenigbaar met de Kerkleer over het recht op leven en de vrijheid van katholieke godsdienst.

De vrijheid van de Kerk

In het licht van deze feiten doen katholieken er goed aan hun steun aan project-EU te heroverwegen. De vrijheid van onze Heilige Moederkerk is beter gediend met een herstel van nationale soevereiniteit.

De EU als Toren van Babel

De Kerk heeft nooit steun gegeven aan de bouw van een nieuwe Toren van Babel, want zo ziet de EU zichzelf. Wel aan de variatie van Europese naties, die ieder met hun eigen charisma en volksaard eer brengen aan God, een verscheidenheid verbonden in de eenheid van het ene, heilige en apostolische Kerk.

>>> Bestel GRATIS uw exemplaar van EUSSR <<<

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 06:01

Doneer