Hoe bid je de rozenkrans?

De rozenkrans: een krachtig wapen tegen het kwaad

Hoe bid je de rozenkrans?

THEMA'S:

Onze Lieve Vrouw heeft ons een uniek gebed gegeven: de rozenkrans. Om het leven van Jezus en haarzelf te overwegen. De rozenkrans is een krachtig wapen tegen het vele kwaad wat ons teistert in de moderne wereld: onkuisheid, afleiding, luiheid, noem maar op. Maar... hoe bid je de rozenkrans eigenlijk? Dit artikel legt je uit hoe, zodat je precies weet hoe te bidden.

Eerst over de geheimen

Iedere keer dat we de rozenkrans bidden, overwegen de geheimen van de dag. Ieder geheim is een gebeurtenis uit het leven van Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw.

Bestel Fatima-rozenkrans

De blijde geheimen (om te bidden op maandag en donderdag)

 • Het eerste blijde geheim: De aankondiging van de aartsengel Gabriël bij Maria
 • Het tweede blijde geheim: De visitatie van Maria aan Elizabeth
 • Het derde blijde geheim: De geboorte van Jezus in de stal
 • Het vierde blijde geheim: De opdraging van Jezus in de tempel
 • Het vijfde blijde geheim: De terugvinding van Jezus in de tempel

De droevige geheimen (om te bidden op dinsdag en vrijdag)

 • Het eerste droevige geheim: Het lijden van Jezus in de Hof van Olijven
 • Het tweede droevige geheim: De geseling van Jezus bij de pilaar
 • Het derde droevige geheim: De kroning van Jezus met doornen
 • Het vierde droevige geheim: Het dragen van het kruis
 • Het vijfde droevige geheim: De kruisdood van Jezus

De glorievolle geheimen (zondag, woensdag en zaterdag)

 • Het eerste glorievolle geheim: De verrijzenis van Jezus uit de dood
 • Het tweede glorievolle geheim: De hemelvaart van Jezus
 • Het derde glorievolle geheim: De uitstorting van de Heilige Geest
 • Het vierde glorievolle geheim: De tenhemelopneming van Maria
 • Het tweede glorievolle geheim: De kroning van Maria in de hemel

Voordat je begint

Bij elk tientje (tien kralen dus) van de rozenkrans overwegen we één geheim. Bij het bidden van iedere Weesgegroet is het belangrijk om de Heilige Naam van Jezus met grote eerbied uit te spreken. In Fatima vroeg Onze Lieve Vrouw om elke dag één rozenkrans van vijf geheimen te bidden. Het is goed en prijzenswaardig om meer dan één rozenkrans per dag te bidden indien en wanneer mogelijk.

Rozenkrans 1

Zo bid je de rozenkrans, stap voor stap

 1. Sla een kruis en zeg de geloofsbelijdenis.
 2. Zeg het Onze Vader.
 3. Zeg drie Weesgegroeten.
 4. Zeg Eer aan de Vader. Kondig het eerste geheim aan en zeg het Onze Vader.
 5. Zeg tien Weesgegroeten terwijl je het geheim overweegt.
 6. Zeg Eer aan de Vader. Zeg het Fatimagebed. Kondig het tweede geheim aan. Zeg het Onze Vader.
 7. Zeg tien Weesgegroeten terwijl je het geheim overweegt.
 8. Zeg Eer aan de Vader. Zeg het Fatimagebed. Kondig het derde geheim aan. Zeg het Onze Vader.
 9. Zeg tien Weesgegroeten terwijl je het geheim overweegt.
 10. Zeg Eer aan de Vader. Zeg het Fatimagebed. Kondig het vierde geheim aan. Zeg het Onze Vader.
 11. Zeg tien Weesgegroeten terwijl je het geheim overweegt.
 12. Zeg Eer aan de Vader. Zeg het Fatimagebed. Kondig het vijfde geheim aan. Zeg het Onze Vader.
 13. Zeg tien Weesgegroeten terwijl je het geheim overweegt.
 14. Zeg Eer aan de Vader. Zeg het Fatimagebed. Zeg het Salve Regina en het gebed tot de Aartsengel Michaël.
Rozenkrans hand

De vijftien beloften van Onze Lieve Vrouw voor zij die de rozenkrans bidden

 1. Wie de rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.
 2. Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan een ieder die de rozenkrans bidt.
 3. De rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde neigingen.
 4. Door het bidden van de rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.
 5. De ziel die mij haar vertrouwen toont door het bidden van de rozenkrans zal niet verloren gaan.
 6. Een ieder die de rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.
 7. Ik wil dat allen die de rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.
 8. De trouwe rozenkransbidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.
 9. Wie de rozenkrans bidt, zal ik uit het vagevuur bevrijden.
 10. Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.
 11. Alles wat men mij door het bidden van de rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen.
 12. Ik verkreeg van mijn Zoon, dat de rozenkransbidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.
 13. Zij, die de rozenkrans verspreiden, zal ik in al hun noden bijstaan.
 14. De rozenkransbidders zijn allen mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zusters van Jezus Christus.
 15. De rozenkransdevotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

Bestel Fatima-rozenkrans

Ter bemoediging

"De Allerheiligste Maagd heeft in deze laatste tijden waarin wij leven een nieuwe werkzaamheid gegeven aan het bidden van de rozenkrans, zodanig dat er geen enkel probleem is, hoe moeilijk het ook is, of het nu tijdelijk of vooral geestelijk is, in het persoonlijke leven van ieder van ons, van onze gezinnen... dat niet door de rozenkrans kan worden opgelost. Er is geen enkel probleem, zeg ik u, hoe moeilijk het ook is, dat we niet kunnen oplossen door het gebed van de Heilige Rozenkrans."
Zuster Lucia dos Santos, zieneres van Fatima

Laatst bijgewerkt: 22 november 2023 15:42

Doneer