Hoe bereid je je voor op een heilig huwelijk?

Het huwelijk brengt vreugde, maar vergt voorbereiding en onderhoud.

Hoe bereid je je voor op een heilig huwelijk?

God heeft het huwelijk ingesteld voor man en vrouw om nieuw leven voort te brengen en elkaar tot steun te zijn, in goede en slechte dagen. Een goed huwelijk is geen vanzelfsprekendheid, vooral niet in de huidige tijd. Pater Raoul Plus s.j. geeft advies.

Je moet elkaar sympathiek vinden

Voor een gelukkig huwelijk is het natuurlijk noodzakelijk dat het verloofde paar elkaar sympathiek vindt en van elkaars gezelschap geniet. Ze moeten overeenkomen om loyaal de vreugde en het verdriet van het huwelijk te delen en de verplichtingen na te komen.

Bezorg de ander geluk

Ieder van hen moet erop gebrand zijn om de ander zoveel mogelijk geluk te bezorgen en zich van tevoren verplichten tot een levenswijze die zijn partner zo min mogelijk stoort. De man moet van zijn beroep houden en zijn vrouw moet deze liefde delen of in ieder geval niets nalaten om het te respecteren en te vergemakkelijken.

Vreugdevolle onafhankelijkheid

Ze moeten in staat zijn om samen beslissingen te nemen, zeker door soms een beroep te doen op de raad van bevoegde autoriteiten, maar met een mooie en vreugdevolle onafhankelijkheid van elk lid van de familie die soms te geneigd kan zijn om te proberen het jonge paar te domineren. Er moet natuurlijk geen aanmatigende houding zijn, maar een serene en soepele nederigheid.

Schoonheid onderworpen aan de ziel

Om de heiligheid van hun staat in alle details van hun leven in praktijk te kunnen brengen, moeten ze hun plicht begrijpen om op God te steunen. Ze moeten ook een zekere bezorgdheid hebben, een legitieme bezorgdheid, voor fysieke charme, zonder echter uit het oog te verliezen dat schoonheid van de ziel superieur is aan schoonheid van het lichaam.

Lees ook: Hoe een gezin de hand van de Voorzienigheid ervoer te midden van een tragedie

Lees ook: Hoe een gezin de hand van de Voorzienigheid ervoer te midden van een tragedie

Van kinderen houden

Beiden moeten van kinderen houden. Ze moeten in zichzelf naar beste vermogen de deugden ontwikkelen die nodig zijn voor het ouderschap, de moed om zoveel kinderen te accepteren als God wil dat ze krijgen, en de wijsheid om ze goed op te voeden - allemaal moeilijke deugden waarvoor sterke zielen nodig zijn.

Niet laten meeslepen in familieruzies

Beiden moeten bezeten zijn van een rijke kracht van hartelijkheid voor de leden van de familie van de ander. Beiden moeten vastbesloten zijn om hun schoonfamilie en hun gezin te nemen zoals ze ze vinden. Daarom moeten ze weigeren zich te laten meeslepen in familieruzies en in al hun handelingen streven naar het bevorderen van liefdadigheid, eenheid en vrede.

Verstandige zuinigheid

Al voor hun huwelijk moet het jonge paar besluiten om hun uitgaven tot een minimum te beperken, afhankelijk van hun situatie, niet uit gierigheid of krenterigheid, maar met het verlangen om te leven in de geest van het evangelie van onthechting van de goederen van de aarde. Zo'n verstandige zuinigheid zal hen in staat stellen om iets nuttigs en noodzakelijks opzij te zetten voor hun kinderen. Het zal hen ook in staat stellen om de ellende om hen heen te verlichten.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Niets verborgen houden

Aangenomen moet worden dat beide personen die een huwelijk overwegen over de vereiste gezondheid beschikken, omdat het huwelijk niet alleen is geschapen om elkaar te steunen, maar ook om leven over te dragen. Verder moet worden aangenomen dat elk van de twee niets van zijn vorige leven voor de ander verborgen heeft gehouden, en dat met het oog op deze volledige loyaliteit die zo'n wenselijke eigenschap is in getrouwde stellen, elk van hen zichzelf zuiver heeft gehouden.

Sacrament van het huwelijk

Als een stel het sacrament van het huwelijk nadert, is een focus op deze essentiële zaken, en minder op het plannen van de trouwdag, de sleutel tot een leven lang huwelijksgeluk.

Dit artikel verscheen eerder in Crusade Magazine.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 16:50

Doneer