Gebed tot het Heilig Hart van Jezus voor priesters

Detail van een glas in lood-raam van de H. Dominicus en Christus met Zijn Heilig Hart uit de H. Dominucuskerk in Washington DC. Bron afbeelding: Flickr / paullew

Gebed tot het Heilig Hart van Jezus voor priesters

THEMA'S:

Priesters brengen ons de sacramenten, in de biechtstoel, bij het doopvont en bovenal op het altaar tijdens de Heilige Mis. We moeten bidden voor veel heilige priesters.

Gedenk de priesters

Sinds jaar en dag leert de Heilige Traditie ons te bidden voor de paus, de bisschoppen, de religieuzen en de priesters, diakens en anderen die hun leven in dienst stellen van de Kerk en het gelovige volk. Nu we ons bevinden in de maand juni, is er geen beter moment om voor uw priester te bidden dan in de maand van het Heilig Hart van Jezus, vol van erbarmen en liefde voor de mensheid, in het bijzonder voor diegenen die Hem vol overgave dienen. Hieronder bevindt zich een gebed tot het Heilig Hart speciaal omwille van de priesters.

Volg MOH op Telegram

Gebed tot het Heilig Hart van Jezus voor priesters

Heer Jezus, Opperste Herder van de kudde, wij bidden dat door de immense liefde en barmhartigheid van Uw Heilig Hart U aandacht schenkt aan alle noden van Uw priesters.

We vragen U om al die priesters die van Uw pad zijn afgevallen terug te nemen in Uw Hart, om het verlangen naar heiligheid weer aan te wakkeren in de harten van de priesters die in lauwheid zijn vervallen, en moge U uw vurige priesters het verlangen naar grotere heiligheid blijven schenken.

Verenigd met uw Hart en met het Hart van Maria, vragen wij uw voorbede te doen bij de hemelse Vader, in de eenheid van de Heilige Geest.

Amen.

Laatst bijgewerkt: 24 juni 2024 07:06

Doneer