Gebed: Kom, Heilige Geest!

De Heilige Geest als duif. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Wolfgang Sauber.

Gebed: Kom, Heilige Geest!

THEMA'S:

Kom, Heilige Geest behoort tot de rijke schat van gebeden die de Kerk voor ons gelovigen bewaart.

De oorsprong van dit gebed

De eerste sporen van dit gebed, in het Latijn Veni Sancte Spiritus geheten, vinden we rond het jaar 1200. Het wordt toegeschreven aan paus Innocentius III, anderen menen dat de Engelse kardinaal Stephen Langton de auteur is. Veni Sancte Spiritus wordt tijdens de Pinkstermis gezongen.

Het gebed Kom, Heilige Geest

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.
God, Gij hebt de harten van de gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen:
geef dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten,
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Gebed Adem in mij, Heilige Geest

Als toegift een nóg ouder gebed tot de Heilige Geest. Van de Kerkvader Sint-Augustinus hebben we overgeleverd gekregen:

Adem in mij, Heilige Geest, opdat ik denk wat heilig is.
Stuw mij, Heilige Geest, opdat ik doe wat heilig is.
Verlok mij, Heilige Geest, opdat ik bemin wat heilig is.
Sterk mij, Heilige Geest, opdat ik bescherm wat heilig is.
Bescherm mij, Heilige Geest, opdat ik het heilige nooit verlies.

Laatst bijgewerkt: 15 mei 2024 05:22

Doneer