Een dringende oproep zich te verzetten tegen het verraad en de afbraak van het Westen, bloem van de christelijke beschaving

De coronacrisis is een uiting van de beschavingscrisis.

Een dringende oproep zich te verzetten tegen het verraad en de afbraak van het Westen, bloem van de christelijke beschaving

THEMA'S:

De coronacrisis is drievoudig: de verspreiding van het virus zelf, maatschappelijke onrust en economische rampspoed. Te midden van de die crisis zouden we er goed aan doen terug te keren naar de bron van de christelijke cultuur om de spirituele waarden die ons gemaakt hebben te herontdekken.

Parallelle crisis

Alleen een dergelijke ommekeer kan de samenleving herstellen op de schaal en in de reikwijdte die zij nodig heeft. Helaas ondermijnt een parallelle crisis binnen de Kerk onze zekerheden, principes en waarden. Deze geestelijke crisis is veel destructiever, omdat zij ons de middelen ontneemt die ons helpen om oplossingen te vinden. De immense spirituele verweesdheid van het Westen is het verschrikkelijkste aspect van de huidige situatie.

Gezamenlijke boodschap

Te midden van dit grote gevaar voor het Westen biedt ‘Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen’ via haar overkoepelende stichting Civitas Christiana en de autonome zusterorganisaties op vijf continenten, bestaande uit lekenkatholieken die de christelijke beschaving lang hebben verdedigd tegen de dwalingen van het communisme en het socialisme, hun analyse van het gevaar aan en hun boodschap van hoopvol herstel. Lees verder hier

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 13:51

Doneer