De Heilige Geest Rozenkrans

De Heilige Geest wordt afgebeeld als een duif.

De Heilige Geest Rozenkrans

THEMA'S:

De Heilige Geest Rozenkrans is geschreven door de apostel van de Heilige Geest van de moderne tijd, de zalige Elena Guerra (1835 - 1914).

Meer tot de Heilige Geest bidden

Dit gebed vindt zijn oorsprong in de pauselijke exhortatie Provida Matris van paus Leo XIII, waarin hij de katholieken aanspoorde meer tot de Heilige Geest te bidden. Met dit in gedachten schreef de zalige Elena Guerra in 1896 deze onderstaande aanroepingen.

De Heilige Geest Rozenkrans

- God, kom mij te hulp. - Heer, haast U mij te helpen.

Eer aan de Vader…

Vraag bij elk mysterie om een gave van de H. Geest.

Bid dan dit gebed zeven keer

“Vader, in de Naam van Jezus, zend Uw Geest en vernieuw de wereld.”

Sluit af met

“O Maria, die die door de werking van de Heilige Geest de Verlosser ontvangen heeft, bid voor ons.”

De zeven mysteries die de zeven gaven van de Heilige Geest aanroepen

1 – Kom, O Geest van Wijsheid, maak ons los van aardse dingen en schenk ons de liefde en de smaak van hemelse dingen.

(Onze Vader, Weesgegroet)

2 – Kom, O Geest van Inzicht, verlicht onze geest met het licht van Uw eeuwige waarheid en de rijkdom van heilige gedachten.

(Onze Vader, Weesgegroet)

3 – Kom, O Geest van Raad, maak ons volgzaam voor Uw ingevingen en leid ons op de weg van verlossing.

(Onze Vader, Weesgegroet)

4 – Kom, O Geest van Sterkte, geef ons kracht, standvastigheid en overwinning in de strijd tegen onze geestelijke vijanden.

(Onze Vader, Weesgegroet)

5 – Kom, O Geest van Kennis, wees de Meester van onze zielen en help ons om Uw leringen in praktijk te brengen.

(Onze Vader, Weesgegroet)

6 – Kom, O Geest van Vroomheid, kom in onze harten wonen om al onze genegenheden te bezitten en te heiligen.

(Onze Vader, Weesgegroet)

7 – Kom, O Geest van Ontzag voor God, heers over onze wil en maak ons altijd bereid om alle kwaad te lijden in plaats van te zondigen.

(Onze Vader, Weesgegroet)

O meest zuivere Maagd Maria, door uw Onbevlekte Ontvangenis werd u door de Heilige Geest een uitverkoren tabernakel van Goddelijkheid. Bid voor ons.

Moge de Goddelijke Parakleet spoedig komen om het aanschijn van de aarde te vernieuwen. Weesgegroet...

O meest zuivere Maagd Maria, door het Mysterie van de Menswording werd u door de Heilige Geest tot ware Moeder van God gemaakt. Bid voor ons.

Moge de goddelijke Parakleet spoedig komen om het aanschijn van de aarde te vernieuwen. Weesgegroet...

O meest zuivere Maagd Maria, volhardend in gebed met de Apostelen in de Bovenzaal, werd u overvloedig ontvlamd door de Heilige Geest. Bid voor ons:

Moge de Goddelijke Parakleet spoedig komen om het aanschijn van de aarde te vernieuwen. Weesgegroet...

Laat ons bidden:

Zend Uw Geest, Heer, en transformeer ons innerlijk met Uw gaven. Schep in ons een nieuw hart opdat wij U behagen en aan Uw wil gelijkvormig worden. Wij vragen dit door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Bestel Synodeboek

Laatst bijgewerkt: 17 mei 2024 09:08

Doneer