De heilige bisschop John Fisher, een eenzame geloofsheld

De heilige bisschop John Fisher, een eenzame geloofsheld

De heilige John Fisher was martelaar, kardinaal en bisschop van Rochester, Engeland. Koning Henry VIII beval hem te onthoofden uit haat tegen zowel het katholieke geloof als tegen het primaat van de paus van Rome in de zestiende eeuw. Zijn feestdag is 22 juni.

Parallel met modernisme

Bisschop John Fisher stond volledig alleen vanwege de algemene apostasie van de katholieke Kerk in Engeland. We kunnen parallellen trekken met de afvalligheden die het modernisme veroorzaakt, omdat de geschiedenis zich herhaalt. Een groot proces van apathie, lauwheid en onverschilligheid bereidt de katholieke massa's altijd voor op de grootste afvalligheden.

Algemene afvalligheid in Engeland

De houding van de heilige John Fisher, die een metgezel was van de heilige Thomas More in het martelaarschap, lijkt des te prijzenswaardiger omdat hij in zijn tijd volledig geïsoleerd was. Er was inderdaad een algemene afvalligheid van de katholieke kerk in Engeland; en een van de gruwelijkste aspecten van de protestantse opstand daar was juist de indolentie en het gemak waarmee het merendeel van de Engelse katholieken overging tot het protestantisme.

Vermolmde religieuze structuur

Met andere woorden, uit louter politiek belang, carrière of persoonlijk gemak stapten veel katholieken op schandalige wijze over naar een ander geloof en deden dat op een volkomen normale manier en zonder trauma's of gewetensproblemen. Dit bewijst dat de religieuze structuur van Engeland in die tijd vermolmd was, een verrotting die al aanwezig was in de tijd van de heilige Thomas Becket.

Anglicaanse Kerk pacteerde met wereld

Het feit dat Sint-John Fisher werd vermoord en dat de beweging die hij leidde werd verslagen, leidde tot een crisis waardoor de Anglicaanse Kerk in handen kwam van Henry VIII. Zo sloot ze een pact met de zachtheid en de voordelen die de wereld haar gaf. Ze accepteerde de secularisatie. Vooraf voorbereid door een lang proces van decadentie, kwam de Kerk in Engeland ten val toen ze in schisma ging met de paus.

Er waren meer martelaren

Niet de hele Kerk viel. Er waren enkele martelaren die uitzonderingen waren. Eigenlijk waren ze iets talrijker dan algemeen wordt vermeld. Naast de heiligen Thomas More en John Fisher waren er andere martelaren, zoals de kartuizer paters die op bevel van de koning werden onthoofd. Toch was het aantal martelaren erg klein.

Bestel Fatima-rozenkrans

Vermolming bereidde val voor

Uit al deze feiten kunnen we enkele conclusies trekken. We moeten zien dat deze processen lang van tevoren beginnen, en hoe opeenvolgende vormen van verraad grote catastrofes voorbereiden. Een paar eeuwen scheiden Sint-Thomas Becket en Hendrik VIII, en toch was er al in de tijd van Sint-Thomas Becket een vermolmingsproces begonnen dat de Kerk voorbereidde op haar val als geheel. Toen de gelegenheid van de verleiding zich uiteindelijk voordeed, werden allen volledig mee omlaag gesleurd.

Traagheid en kortzichtigheid

Dit is iets wat vergelijkbaar is met de huidige crisis in de Kerk. Met andere woorden, voordat het modernisme verscheen, was er een ‘vormingsproces’ dat katholieke opvattingen vormde die voortkwamen uit de inertie tegenover de onjuiste doctrines van de Franse Revolutie. Er was een onvoorwaardelijke gehechtheid aan democratische ideeën die doordrongen waren van de geest van Rousseau. Er was een gehechtheid aan het idee van scheiding van Kerk en Staat; een traagheid en kortzichtigheid in het licht van de groeiende moderne sfeer die geleidelijk de samenleving binnendrong.

De geschiedenis herhaalt zich

Dit leidde geleidelijk tot apathie, leerstellige onverschilligheid en sympathie voor allerlei dwalingen. Deze stand van zaken bereidde natuurlijk een zeer brandbare omgeving voor die zou exploderen toen de eerste vlam van het modernisme zou oplaaien. We kunnen zien hoe de geschiedenis zich herhaalt en hoe de grote processen van apathie, lauwheid en onverschilligheid de katholieke massa's voorbereiden op de grootste afvalligheden.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Er zijn nog steeds heiligen in de Kerk

Tegelijkertijd zien we een prachtige toon van heiligheid die in de Kerk blijft klinken ondanks dit verdriet en verraad. Martelaren zijn nog steeds in de Kerk te vinden. Nog steeds vinden we in de Kerk mannen met een bewonderenswaardig karakter die bereid zijn om alles te lijden in plaats van toe te geven aan de tegenstander. Er zijn zielen die bereid zijn hun eigen leven en bezittingen op het spel te zetten om trouw te blijven aan de ware traditie en de kerkelijke continuïteit.

Bijstand H. Geest voortdurend bevestigd

Zo brengt de heiligheid van de Kerk, zelfs wanneer verrotting katholieke kringen binnendringt, vruchten voort; uitzonderlijke en wonderbaarlijke vruchten die nergens anders te vinden zijn. Terwijl de Kerk wordt verraden en ontkend, straalt zij gedenkwaardige lichtflitsen uit die haar goddelijke oorsprong bewijzen. Er is een voortdurende bevestiging te zien van de bijstand van de Heilige Geest aan de Kerk, en dit lijkt de meest gepaste les te zijn die we kunnen trekken uit het martelaarschap van de heilige John Fisher.

Deze tekst is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info.

Laatst bijgewerkt: 22 juni 2023 06:11

Doneer