De echte Valentijn: martelaar van het christelijk huwelijk

De echte Valentijn: martelaar van het christelijk huwelijk

"Valentijnsdag" op 14 februari is overgoten met commercie en sentimentalisme. Het feest, in 496 door paus Gelasius I in de Kerkelijke kalender opgenomen, heeft echter een geestelijke kern. Het is de gedachtenis van een priester en martelaar, die 1.700 jaar geleden in het heidense Rome zijn leven opofferde voor de christelijke huwelijksleer.

Wrede vervolgingen

Valentijn gaf gehoor aan Gods roeping tot het priesterschap in een tijd dat het niet gemakkelijk was om het geloof te belijden. Het was ronduit gevaarlijk om priester of bisschop te zijn. De jonge Kerk werd wreed vervolgd door keizer Claudius II. Maar dat maakte de jonge Valentijn niet bang! Hij wist dat het christelijk geloof de enige remedie was voor de zieke en permissieve maatschappij waarin hij leefde. Vooral als het ging om haar leer over de echtverbintenis tussen man en vrouw.

Tegen keizerlijk edict over het huwelijk

Polygamie was de norm in het heidense Rome. En tot overmaat van ramp vaardigde de keizer een edict uit dat het huwelijk van jongeren verbood. Dit was gebaseerd op de hypothese dat ongetrouwde soldaten beter vochten dan getrouwde soldaten, omdat getrouwde soldaten bang zouden kunnen zijn voor wat er met hun vrouwen of families zou gebeuren als ze in de strijd zouden sneuvelen. Sint-Valentijn vatte dit edict op als een uitdaging. Hij maakte er zijn persoonlijke missie van om de katholieke visie op het huwelijk en de genaden van het sacrament te delen met iedereen die wilde luisteren. En hij zou nog een stap verder gaan: hij zou in het geheim zoveel mogelijk paren trouwen.

Lees ook: Een slachtoffer voor de 20ste eeuw: het leven van Mariana Torres y Berriochoa

Jong meisje genezen

Pater Valentijn werd uiteindelijk gepakt, gevangen gezet en gemarteld omdat hij huwelijksceremonies uitvoerde tegen het edict van keizer Claudius II in. Maar zelfs in de gevangenis vond pater Valentijn manieren om zijn missie voort te zetten. Een van de mannen die hem moesten berechten was een man genaamd Asterius, wiens dochter blind was. Sint-Valentijn bad met haar en genas het jonge meisje met zoveel liefde en mededogen dat Asterius daardoor zelf christen werd.

Executie vanwege zijn christelijke huwelijksopvatting

In het jaar 269 na Christus werd Valentijn veroordeeld tot executie, allemaal vanwege zijn standpunt voor het christelijke huwelijk. De laatste woorden die hij schreef waren in een briefje aan Asterius' dochter. Hij inspireerde de huidige romantische brieven door ze te ondertekenen met "van je Valentijn". Wat betekent het nu ECHT om een "Valentijn" te zijn? Gewoon dit: dat er een tijd komt dat je je leven op het spel moet zetten voor wat je gelooft. En met de kracht van de Heilige Geest kunnen we dat doen - net als de heilige Valentijn.

Dit artikel is eerder verschenen op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 16:58

Doneer